Do jisté míry se celý systém technického vzdělávaní vrací před rok 1989, kdy bylo zcela běžné, že náboráři hledali své budoucí pracovníky už v posledních ročnících základních škol. Pokud dnes chtějí firmy aktivně čelit obrovské personální krizi v kovoprůmyslu, elektroprůmyslu či energetice, musejí postupovat stejně, jako to dělaly někdejší socialistické podniky. Jinak totiž neobstojí.

Jedním z mnoha příkladů účinné kooperace školy a firmy je partnerství českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR a Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích.

„Spolupráce mezi námi funguje už déle než deset let a stále se rozšiřuje. Přibývá počet stipendistů, kteří k nám po absolvování školy nastupují do zaměstnání, výukový program jak v teoretické, tak praktické části se sbližuje s našimi reálnými potřebami, prohlubují se i společné prezentační a informační aktivity,“ uvedla vedoucí personálního oddělení společnosti Kern-Liebers CR Dagmar Valentová.

Významným motivačním prvkem ke studiu oborů jako jsou mechanik seřizovač, obráběč kovů, nástrojař, zámečník, mechatronik a podobně, jsou právě stipendia a jistota budoucího lukrativního a perspektivního pracovního uplatnění. Výše těchto stipendií se v současné době pohybuje zhruba od dvou do čtyř tisíc korun měsíčně.

„Všichni stipendisté vykonávají praxi přímo u nás. Mohou se tak velmi detailně seznámit s provozem a technologiemi, s nimiž budou po ukončení školy pracovat, i s režimem a pracovním kolektivem podniku. Praxi vedou naši odborníci ve spolupráci s mistry odborného výcviku VOŠ, SPŠ automobilní a technické,“ poznamenala personalistka. Kern-Liebers CR v současné době více než 400 lidí a další.

„Přínosem pro firmu je možnost výběru a přípravy konkrétních žáků jako budoucích zaměstnanců, pro nás pak především možnost držet krok s reálnou praxí, vývojem technologií a nejmodernějšími poznatky. Víme, co máme učit, naši absolventi mají jistotu uplatnění a tím také znovu roste zájem o technické obory,“ konstatoval ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích Jan Šindelář.

Zvolna rostoucí zájem o technické obory slibuje naplnění tříd, pro školu stabilitu a pro zaměstnavatele šanci na obsazení volných míst. „Pro Kern-Liebers zajišťujeme i doškolování stávajících či přípravu nových zaměstnanců přesně podle potřeb podniku,“ doplnil Šindelář.

Kern-Liebers CR a VOŠ, SPŠ automobilní a technická se ve dnech 23. – 25. listopadu společně představí na 22. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo v areálu českobudějovického výstaviště, který má žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům usnadnit výběr správné střední školy.

Zdroj: www.novinky.cz