Server tvrdí, že nový trend je dobře vidět třeba v medicíně. Diagnostika se stále více ocitá v hájemství strojů, kdo by si ale o diagnóze toužil promluvit s robotem? Rychleji než poptávka po lékařích tak v USA předpokládají zájem o pečovatelky a pečovatele a různé další ošetřovatelské profese. V praxi jsou to dosud podceňovaná zaměstnání, pro která ani není potřeba vysoká škola. Tohle – především v oblasti finančního ohodnocení – bude potřeba v budoucnu zřejmě přehodnotit. Například klasická rada, jak dostat špatně placené zaměstnance do vyšších sfér zní: poskytněte jim lepší vzdělání. Aeon má za to, že spíše budeme muset začít lépe platit profese, kteých si dnes příliš nevážíme.

Budoucnost je zkrátka v empatii, sebeovládání, umění překonávat a řešit složité lidské situace. To, co již dnes umí třeba letušky nebo právě lidé pečující o vyhasínající seniory. Čekejme lepší a mnohem lépe placené policisty, úředníky na poštách a vůbec zaměstnance pohybující se ve službách.

Podobně to vidí Edward Hess, který svůj text uveřejnil v Harvard Business Review. Podle tohoto profesora budeme muset zásadně přehodnotit, co si představujeme pod pojmem „být chytrý“. Dnes je to hodně citlivá věc, analytická záležitost sloužící k tomu „být lepší“ než ostatní – mít lepší výsledky testů, dělat méně chyb. Tohle ztratí smysl, protože stroje budou ještě lepší a ještě neomylnější. Lidé se budou rozvíjet spíše v oblastech, které je dělají lidmi – ano, emoční inteligence a schopnost experimentovat a tvořit.

Dnes většinu z nás brzdí sklony prosazovat vlastní ego a hledat uznání ostatních. Nová inteligence bude otevřená, bude naslouchat, vstupovat do vztahů a spolupracovat. Nebo ještě jinak, jak píše profesor Hess: v nové éře bude kvantita (tu zastanou stroje) nahrazena kvalitou. A naše kognitivní a emoční dovednosti se s takto rozvázanýma rukama dostanou na novou úroveň. „Budeme se učit, jak se poučit z vlastních chyb, budeme investovat více do dovedností spojovaných tradičně s emoční inteligencí. Nová inteligence se bude snažit překonat dvě základní překážky kritického myšlení a týmové spolupráce: naše vlastní ego a vlastní strach.“

Stroje nás tak prý odnaučí být posedlí sami sebou. Otevřeme se. A naší hlavní silou bude největší z lidských schopností, pokora.

Zdroj: www.respekt.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz