„Problematika Společnosti 4.0 je striktně meziresortní agendou, ve které bude stěžejní role koordinátora digitální agendy ČR a jeho úkolem zajištění součinnosti všech aktérů a návaznosti jednotlivých aktivit včetně využití jejich vzájemných synergií,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Aliance předloží do června konkrétní akční plánAliance využívá již fungujících platforem dialogu mezi veřejnou správou a hospodářskými a sociálními partnery, a to zejména Výboru pro digitální ekonomiku, který bude její řídící úrovní. Strategické směřování Aliance bude určovat Porada ekonomických ministrů. Do konce června má Aliance Společnost 4.0 předložit vládě Akční plán pro Společnost 4.0, který bude obsahovat kroky z konkrétních oblastí průmyslu, školství a pracovního trhu.

Zdroj: www.euroskop.cz