„Situace na českém pracovním trhu je v některých aspektech podobná,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Absolventi, zvláště technických a ekonomických oborů, jsou pro zaměstnavatele v České republice zajímaví, firmy spolupracují se školami, aby se jim podařilo talentované lidi včas podchytit. Mladí také mění zažité zvyklosti z hlediska priorit v pracovním životě – upřednostní spíše zajímavou práci v dobré atmosféře než lákavou finanční nabídku.“

Absolventi z roku 2015: vynalézaví a pragmatičtí

Osm z deseti (82 %) absolventů z roku 2015 uvádí, že zvažovali dostupnost práce ve svém oboru předtím, než si obor vybrali; to je nárůst oproti roku 2014, kdy stejnou odpověď uvedlo jen 75 %. Téměř tři čtvrtiny respondentů (74 %) uvádí, že jejich univerzita jim pomohla najít zaměstnání, což je opět nárůst oproti 63 % v roce 2014. Sedm z deseti (72 %) absolventů bylo na stáži, v učení nebo spolupracovalo s budoucím zaměstnavatelem již v průběhu studií oproti 65 % z předchozího roku.

„Nejnovější absolventi univerzit jsou velmi vynalézaví a pragmatičtí – což je pozitivní jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele,“ uvedl David Smith, výkonný ředitel Accenture Strategy. „Mnoho společností se zaměřuje na přilákání výrazných mladých talentů, ale nedokáží jim poskytnout příležitosti k dalšímu studiu a rozvoji při práci. Firmy musí vytvořit systém pro podporu talentů, který by poskytoval trvalý rozvoj a aplikoval stejný důraz na jejich udržení jako na jejich nábor.“

Průzkum také ukázal, že současní studenti se stále více zaměřují na dvouleté univerzity, a více než třetina absolventů z roku 2015 (34 %) zahajuje svá studia na dvouletém oboru předtím, než pokračuje na čtyřletém – oproti 18 % z let 2013 a 2014. Dále 63 % absolventů z roku 2015 uvádí, že zaznamenali podporu studia vědeckých, technických, inženýrských a matematických oborů, zatímco 36 % necítilo podporu při svém zájmu o studium uměleckých oborů.

Očekávání osobnostního růstu, dobrého platu a pracovních vyhlídek

Neuspokojivé zajištění dalšího vzdělání a rozvoje vadí více než třem čtvrtinám (77 %) absolventů z roku 2015, kteří od svého prvního zaměstnavatele očekávají investice do zaškolení. Pouze 53 % absolventů z let 2013 a 2014 uvádí, že jim zaměstnavatel takovou příležitost poskytl.

„Rok za rokem sílí přání učit se při zaměstnání a získat formální školení od svých zaměstnavatelů,“ uvádí Marek Gešo, regionální Marketing Manager společnosti Accenture. „Zaměstnavatelé, kteří nedokáží nabídnout programy pro rozvoj zaměstnanců a vymezit jasné možnosti kariérního růstu, přicházejí o šanci přilákat a udržet největší talenty.“

Co se týče platů, jen 15 % letošních absolventů očekává ve svém prvním zaměstnání výdělek 25 000 USD ročně a méně, zatímco téměř třikrát tolik absolventů z let 2013 a 2014 (41 %) uvádí výdělek v této hladině. Více než polovina absolventů z roku 2015 uvádí, že opustí školství s dluhem ve studentských půjčkách více než 50 000 USD a dalších 13 % uvádí, že jejich dluh se bude pohybovat v rozmezí 50 000 až 200 000 USD.

Více než polovina (52 %) budoucích absolventů nepředpokládá, že bude mít problém najít práci, přestože jen jeden z deseti (12 %) měl v době průzkumu pracovní nabídku. Výběr hlavního oboru se odráží na pracovních příležitostech pro více než tři čtvrtiny (78 %) studentů obchodních škol, kteří našli zaměstnání v oblasti svého vzdělání v porovnání s pouhými 58 % absolventů humanitních a uměleckých oborů.

Noví absolventi si cení kultury zaměstnavatele

Strategická studie společnosti Accenture ukazuje, že firemní kultura budoucího zaměstnavatele je pro absolventy stále více důležitá: více než 60 % absolventů z roku 2015 uvádí, že by upřednostnili práci ve společnosti s pozitivní společenskou atmosférou a smířili se s nižším platem, před vyšším platem u společnosti, kde není takové prostředí. Ti, kteří jsou již zaměstnaní, tento trend potvrzují: pro 69 % z nich je pracovní prostředí důležitější než plat.

„Absolventi jasně říkají, co od zaměstnavatele chtějí: pozitivní prostředí, smysluplnou práci a možnosti postupu,“ uvádí Smith. „Skutečnost, že pouhých 15 % absolventů z roku 2015 upřednostňuje práci pro velkou korporátní firmu, naznačuje, že tyto společnosti nevzbuzují velká očekávání. Všichni zaměstnavatelé mají možnost utvářet svou kulturu způsobem, který přitáhne mladé zaměstnance a udrží je.“

Hranice mezi pracovním a osobním životem jsou čím dál tím méně jasné a noví absolventi ukazují větší ochotu socializovat se v práci, hledat životní partnery v pracovních kruzích a věnovat se osobním věcem v pracovní době – obvykle ve větší míře, než jejich kolegové z let 2013 a 2014.

zdroj: Personalista.com


TIP: Pokud uvažujete o změně zaměstnání, registrujte se zdarma a hledejte inspiraci na portálu www.vzdelavaniaprace.cz. Najdete zde širokou nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a další potřebné informace.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *