3 měkké dovednosti, které využijete nejen jako instruktor plavání

Každá profese, ve které se setkáváte a pracujete s klienty nebo zákazníky, vyžaduje určitou míru používání tzv. soft skills neboli „měkkých dovedností“. Co se pod tímto názvem skrývá? Mezi soft skills můžeme řadit efektivní komunikaci, asertivitu, často i vyjednávací taktiky nebo zvládání zátěže. Které měkké dovednosti jsou významné pro instruktory plavání a jak je můžeme využít i pro další profese?

Vedení lidí

Všechna povolání, která se věnují vzdělávání nebo lektorské činnosti, vyžadují zvládnutí dovednosti – tzv. leadershipu. Jednoduše řečeno – aby lektor zaujal a byl schopný pracovat s větší skupinou lidí najednou, musí je umět vést. Může se zdát, že schopnost vedení lidí je spíše manažerskou záležitostí. Také to tak většinou bývá, ovšem pokud si tuto dovednost osvojí i instruktoři a lektoři, získávají velkou konkurenční výhodu. Dokáží lépe odhadnout dynamiku skupiny, rychle a jednoduše identifikují možné riziko (ne)spolupráce a především umí dobře motivovat. U instruktora plavání může být zvládnutí této dovednosti a schopnosti motivace svých svěřenců dokonce klíčová. Odbourat strach z vody, strach z neúspěchu a poskytnutí psychické podpory může významně podpořit i rychlost výuky plavání, a to jak u dětí, tak u dospělých.

Kreativita

Společně s vedením lidí je tato dovednost u instruktorů plavání velmi žádoucí. Schopnost kreativně řešit vzniklé problémy, nečekané situace nebo jen přípravu na jednotlivé lekce může vést k zvýšení oblíbenosti instruktora u jeho žáků a uvolnění atmosféry. Je velkým předsudkem, že kreativita je vrozená a člověk ji buď má anebo nemá. Jinými slovy – není pravda, že se člověk rodí buď kreativní anebo konzervativní. Kreativita se, stejně jako ostatní měkké dovednosti, dá naučit a trénovat. Pro některé z nás může být učení se kreativitě náročnější, protože jsme byli celý život zvyklí plnit zadané úkoly a přílišná vlastní tvorba nebyla žádoucí. Pro jiné z nás může být kreativita a možnost vlastní seberealizace dokonce tak významnou hodnotou, že kvůli ní dokážeme změnit i své povolání.

Spolupráce

Schopnost spolupráce patří mezi sedm základních návyků efektivních lidí. Dovednost působit aktivně a pozitivně na atmosféru skupiny a sdílet s ní důležité zkušenosti je pro instruktora plavání užitečná schopnost. Díky této vlastnosti nemusí být jediným „vůdcem“, ale může v lekcích a hodinách využívat zkušeností a schopností ostatních členů, kteří si poté mohou pomáhat navzájem. Tato dovednost by neměla chybět žádnému efektivnímu vedoucímu týmu.

Staňte se instruktorem plavání. Stačí úspěšně složit zkoušku a začít dělat to, co vás baví. Nebo chcete zlepšit některé své dovednosti? Vyhledejte si potřebný vzdělávací kurz na www.vzdelavaniaprace.cz.

instruktor plavání
Instruktor plavání