4 důvody pro 4 cílové skupiny: Jak může být Národní soustava kvalifikací užitečná pro vás?

Národní soustava kvalifikací (NSK) je neplacený, veřejně přístupný registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Prostřednictvím jednotlivých kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány jak úplné kvalifikace – tedy obory a činnosti, které lze studovat na středních nebo vysokých školách; ale také kvalifikace profesní. Tento registr má několik velkých výhod a jeho hlavním cílem je pomáhat lidem získat osvědčení a zároveň lepší uplatnění na trhu práce. Jakým cílovým skupinám a jak konkrétně může být tento registr užitečný?

Doporučujeme: Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti

Široká veřejnost, zaměstnanci

Primárním úkolem NSK je pomáhat zaměstnancům, uchazečům o práci či osobám evidovaným na úřadu práce při uplatnění se na trhu práce. Potvrzení dovedností a znalostí certifikátem může pomoci při hledání nového zaměstnání, ale i při kariérním postupu v zaměstnání stávajícím. Velkou výhodou zkoušek pod hlavičkou NSK je existence standardů. Díky tomu je možné certifikát uplatnit v rámci nejen celé ČR, ale obvykle i v rámci EU. Složení zkoušky je jednou z možností, jak si nechat ověřit a potvrdit svou kvalifikaci.

Zaměstnavatelé

Najít kvalitní pracovníky a odborníky je stále v některých odvětvích problém. NSK ale v rámci kurzů a zkoušek pomáhá přivádět na pracovní trh kvalifikovanou pracovní sílu. Díky jednotným pravidlům a standardům se tak nemusíte obávat toho, že by zkouška měla jinou úroveň v různých městech nebo krajích. O toto se starají autorizované osoby. Pro zaměstnavatele také může být zajímavé stát se i autorizovanou osobou a podílet se na nabídce zkoušek pro nové uchazeče.

Autorizované osoby

Jste kapacitou ve svém oboru, uznávaným obchodním partnerem, vzdělávací institucí a máte ve svém oboru pověst odborníka? Díky NSK můžete mít možnost podílet se na přípravě zkoušek pro nové pracovníky v oboru, a to jako autorizovaná osoba. Získáte tak přímou možnost ovlivňovat budoucnost vašeho oboru a dohlížet na plnění standardů.

Mohlo by vás také zajímat: Rozhovor: Vzdělávat se můžete i v dospělosti. Jak se stát floristou nebo truhlářem?

Odborná veřejnost

NSK nabízí spoustu možností i pro ostatní interesované osoby a odbornou veřejnost. Na webu můžete najít články věnované informacím o odborných zkouškách realizovaných pod hlavičkou NSK, dále informace o standardech v jednotlivých oborech kvalifikací a mnoho dalšího. Získáte zde na jednom místě souhrnné informace o profesních kvalifikacích ve vašem oboru, jejich vazby na povolání i konkrétní obory vzdělání, naleznete zde informace o podmínkách pro výkon zkoušek a další zajímavé informace. Tisk a další média se mohou rychle zorientovat v samostatné sekci a získat tak rychle potřebné informace o této platformě i celém jejím fungování.

Rozhovor: Představujeme Ministerstvo pro místní rozvoj – autorizující orgán v rámci NSK