5 klíčových dovedností, které vám budou užitečné v každém zaměstnání

Stejně, jak se vyvíjí nové obory, technologie a vznikají nová pracovní odvětví, mění se i požadavky na dovednosti, které firmy u svých zaměstnanců poptávají. Dříve vedly „hard skills“, tedy odborné znalosti a znalost cizích jazyků, nyní převažují především tzv. měkké dovednosti. Změna je také v tom, že angličtina se v mnoha oborech již bere jako automatická součást, neboť nově vzniklá pracovní místa především v mezinárodních firmách jsou od počátku vedena jen v tomto jazyce.

Jaké schopnosti a dovednosti je potřeba nyní ovládat a po jakých je poptávka na trhu práce?

1.  Komunikační dovednosti

Jedna věc je mít odborné vzdělání a znalosti, druhá umět o svém postupu a řešení přesvědčit ostatní. Schopnost nadchnout tým pro dané řešení, vést jej i přes překážky a ukočírovat plodnou a konstruktivní diskuzi je umění. A tohoto umění si firmy začínají vážit, protože přátelské a neautoritativní prostředí má pro mnoho zaměstnanců často větší váhu než vyšší plat.

Přečtěte si článek: Staňte se mistrem komunikace! 6 tipů, jak zvládnout každý rozhovor

2. Schopnost spolupráce

Tato schopnost úzce souvisí s předchozím bodem. Mnoho projektů již není „one-man show“, ale naopak jsou směsicí nejrůznějších výzev a bez spolupráce nejrůznějších oborů a znalostí v nich není možné fungovat. Schopnost pracovat v týmu, umět zde najít své místo, být užitečným členem a preferovat výsledky týmu před svým vlastním úspěchem jsou vlastnosti, které vás mohou v současné době velmi rychle posunout v kariérním žebříčku vzhůru.

3. Ochota se dále vzdělávat

A nejen se vzdělávat po odborné stránce, ale rozvíjet i své další schopnosti. Velmi užitečným nástrojem, ke kterému firmy začaly přistupovat, je koučování. V rámci něj se často ukážou oblasti, na které se zaměstnanec může zaměřit, aby byl jeho pracovní výkon efektivnější. Je to ale vždy na daném zaměstnanci, zda je ochoten na těchto oblastech pracovat. Pokud mezi takové pracovníky patříte, váš osobnostní i pracovní posun bude brzy patrný.

4. Empatie a naslouchání

Umět se vcítit do pocitů druhých, hledat kompromisní řešení, vytvářet příjemný a přátelský kolektiv. Každý zaměstnanec, který ovládá schopnost empatie, má nyní velkou výhodu. Stále větší poptávka po vyváženosti rodinného a pracovního života vede k tomu, že vedoucí pracovníci s empatickým cítěním mohou vytvořit lepší podmínky pro work life balance.

5. Umět pracovat s daty

Množství informací, které máme o okolním světě, každý den narůstá. Není jednoduché se ve všech vyznat, a proto získává velkou konkurenční výhodu ten, kdo se práce s daty nebojí a dovede si s nimi poradit. Ať již formou tabulek, analýz a grafů, ale také formou ověřování si informací, dohledávání relevantních zdrojů a identifikace fake news.

Jaké další klíčové dovednosti jsou podle vás pro dnešní trh práce nezbytné?

Rozhovor: O kariérovém poradenství s Andreou Csirke