Absolventi technických oborů seženou práci prakticky ihned

Obrovská poptávka je v současné době po absolventech studijních oborů technického směru. Na některých školách se už po absolvování praxe vracejí s nabídkou zaměstnání. Technické obory mají velkou perspektivu a nabídka studijních oborů je velká.

Velký zájem firem o absolventy zaznamenali například na střední škole Hradební v Hradci Králové. „Zaměstnavatelé u nás poptávají absolventy, ti potom nemají problém si vybrat a zamířit do celé řady firem. Zájem je jak o ty, kteří vystudovali maturitní obor, tak o ty s výučním listem,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradební v Hradci Králové Pavel Jankovský. Škola nabízí celou řadu oborů, jako jsou například informační technologie, elektrotechnika, mechanik elektrotechnik či strojírenství, mechanik seřizovač nebo také průmyslové ekologie. „To je zajímavý obor, který se dotýká celé řady disciplín,“ uvedl Pavel Jankovský. Absolventi školy nemají problém vybrat si – většina z nich má nabídek více, a to už během studia.

„Je to dané hodně nízkou nezaměstnaností. Zájem rodičů o učební obory zesílil po zavedení státní maturity. Dítě získá výuční list, může jít pracovat, ale také může dál pokračovat v nástavbovém studiu. I když velký zájem o studium na gymnáziích stále neopadá,“ řekl Pavel Jankovský.
Firmy umějí absolventy zaplatit, při nástupu získávají slušné peníze, které se v průběhu praxe ještě zvyšují. „Hned po maturitě nastupují třeba za 25 tisíc korun, za pár let mají 40 tisíc. To jsou peníze, které nemají někteří absolventi vysokých škol. Souvisí s tím ale problém s odbornými učiteli, kteří v soukromém sektoru dostanou více než za výuku na střední škole,“ podotkl Pavel Jankovský. Chválí si postup kraje, který jako jediný v zemi reflektuje tuto situaci. „Kraj odborným učitelům v těchto oborech přidal 4 500 korun, což nám pomáhá získat a udržet kvalitní lidi. Pomáhají nám i studentská stipendia pro některé nedostatkové obory. My jsme poměrně velikou školou, máme přes tisíc studentů, a to nám umožňuje lépe zaplatit učitele, a to na odměnách,“ dodal Jankovský.

Škola drží krok s nejnovějšími trendy, spolupracuje se zaměstnavateli a na podzim bude otevírat nový dílenský komplex. V minulosti získala také celou řadu ocenění za spolupráci se zaměstnavateli, jako je například Škola firmě či Škola doporučená zaměstnavateli. Velký zájem o absolventy registruje také střední škola
průmyslová v Hronově. „Spolupráce se zaměstnavateli je u nás samozřejmostí. Probíhají u nich také praxe, a to ve tříletých i čtyřletých studijních oborech. Mnoho studentů se nám vrací už s nabídkou zaměstnání, odhadl bych to tak na 90 procent z nich,“ řekl ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické v Hronově Josef Matyáš. I on oceňuje přínos stipendií od kraje. „Neřekl bych, že by se rapidně zvýšil zájem o obory se stipendii, ale neklesá, což je dobře. V některých jiných oborech se totiž v posledních letech projevil sestup. Takže pozitivní dopad tam určitě je,“ sdělil Matyáš. Podle něj by firmy uživily i několikanásobek počtu absolventů, kteří v současné době školu opouštějí.
„Ani u nás absolventi rozhodně nemají potíže se sháněním práce. Zájem zaměstnavatelů je obrovský, ta to jak o ty, kteří vystudovali čtyřleté obory, tak o ty s výučním listem,“ říká ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou Dana Havranová.

Škola nabízí například čtyřletý studijní obor strojírenství, autotronik či provozní technika, mezi tříleté obory potom patří například kominík, autolakýrník, autoelektrikář, karosář či truhlář. Studenti mají možnost také doplnit si vzdělání dálkově.
„Vyučujeme obor provozní technika dálkově. Je to nástavbové studium,“ řekla Dana Havranová. Škola získala nejmodernější technické vybavení v učebně pro výuku elektro oborů a diagnostiky motorových vozidel. Královéhradecký kraj zde dokončil projekt za více než 14 milionů korun, který tak zkvalitní vzdělávání v technických a řemeslných oborech.

„Otevřeli jsme laboratoř pro výuku elektro oborů. Je to úplně něco nového: nový software, nový způsob vzdělávání. Rychnovská průmyslovka se tak stala top školou v rámci celé České republiky a připravuje se na nové výzvy společnosti, jako je třeba elektromobilita,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a dodává, že škola kromě inovací ve vzdělávání také nabízí nový tříletý učební obor operátor logistiky, který je u zaměstnavatelů velmi žádaný. „Novým vybavením odborných učeben například měřicími přístroji, kartami a panely pro automobilní techniku, simulačními panely systémů řízení spalovacích motorů a dalším doplňkovým vybavením za více než 14 milionů korun kraj podporuje zájem o technické a řemeslné obory mezi žáky. Součástí projektu byly i drobné stavební úpravy a zajištění rychlého a bezpečného připojení žáků na internet v budově školy,“ doplnil radní Václav Řehoř zodpovědný za krajské investice. V rychnovské průmyslovce vzniklo osm nových pracovišť, která budou sloužit žákům oborů autotronik,  mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, automobilová diagnostika a servis. V průběhu výuky může pořízené vybavení v jedné chvíli využívat až osm žáků a jeden pedagog.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Hradecký kraj

Zdroj: 28. 01. 2019     Mladá fronta DNES     Strana 54     Kraj Hradecký    Zuzana Zlinská

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.