Asertivita v profesním životě

Když uvažujeme o asertivním přístupu, nejčastěji si jej spojíme s uměním říkat „ne“. Je však třeba si uvědomit, že asertivita není omezena pouze na jeden aspekt. Co je asertivita v profesním životě a v jaké profesi ji využijete?

Proč je asertivita v profesi důležitá?

Asertivita v osobní kariéře je velmi důležitá, protože si díky ní dokážeme prosadit svůj názor, upřednostnit své potřeby a také si zvyšujeme sebevědomí. Ale kdy jsme opravdu asertivní? Nejen když řekneme ne, ale také když řekneme ano. Jde o to žít v harmonii se sebou, nestydět se za to, co potřebujeme a chceme, ale zároveň vědět a respektovat, že i ostatní lidé něco potřebují. Asertivita v profesním životě má ukázat, že máme hranice, a zároveň nechceme překračovat hranice druhých. Neasertivní lidi naopak charakterizuje agrese, urážky, příliš emotivní reakce, věčné přikyvování nebo popření názorů druhých.

Řekněte svůj názor asertivně

Často se bojíme být v profesním životě asertivní. Proč? Zdá se nám, že odmítnutí může mít nepříjemné následky, že nás přestanou mít ostatní rádi nebo dokonce ztratíme práci. Měli bychom si však uvědomit, že asertivita může velmi dobře ovlivnit náš výkon a motivaci k práci. Když jasně definujeme své potřeby a vyjádříme svůj názor, současně zvýšíme naši důvěru a důvěru v naše vlastní schopnosti. Usnadňuje také dobré kontakty s ostatními. Lze mít dojem, že když vyjádříme jiný názor, např. v rozhovoru se šéfem, bude to mít nepříjemné důsledky. To ale nemusí být pravda! Pokud je věta dobře sdělena a odůvodněna, její vyslovení by nemělo nic změnit, naopak  šéf může ocenit, že také prezentujete svůj názor na věc.

Mohlo by vás zajímat: Zlepšete své komunikační dovednosti a staňte se manažerem

Kdy využít asertivní chování?

Asertivní pracovník je ten, který:

  • Umí říct svůj názor a podat konkrétní argument. I v případě, že se odlišuje od názoru druhé osoby.
  • Používá fráze jako „podle mého názoru“, „respektuji váš názor, ale dovolte mi také vyjádřit svůj vlastní“, „to je můj názor, ale co si o tom myslíte vy?“, „navrhuji jiné řešení“ atd.
  • Během hádky nekřičí a snaží se uklidnit osobu, která řeší spor hádkou. Nejprve ji požádá, aby přestala křičet, pokud se nic nezmění, řekne jí, jak se v tuto chvíli cítí, a když to nepomůže, zmíní se, že pokud se nic nezmění, opustí a ukončí konverzaci. Pokud tento pokus selže, splní předpoklad a odejde.

Profese, která si vyžaduje asertivní chování

Techniky asertivního chování jedinec využije v profesích, ve kterých se komunikuje s lidmi/zákazníky na denní bázi. Mohou to být obory sociální péče, služby, ale také hotelnictví či turismus.

Např. Vedoucí zájezdu jedná s účastníky zájezdu, komunikuje s nimi, řeší problémy i konfliktní situace. Jestliže vás tato profese láká, můžete získat osvědčení o profesní kvalifikaci Vedoucí zájezdu, uspějete-li u zkoušky. Jaké odborné znalosti musíte u zkoušky prokázat se dozvíte ZDE.

Máte-li potřebné znalosti a dovednosti, přihlaste se ke zkoušce u autorizované osoby a domluvte se na termínu zkoušky.

Potřebujete si doplnit ještě nějaké znalosti či dovednosti? Vyhledejte si vzdělávací kurz na www.vzdelavaniaprace.cz a naučte se potřebným dovednostem.