Ať řeknou firmy, o jaké obory stojí

Lídři chtějí podpořit učební obory, které vzejdou z požadavků úspěšných společností v kraji. Středočeským firmám akutně chybějí řemeslníci, zaměstnavatelé v kraji proto volají po větší podpoře učebních oborů. Středočeský kraj je totiž regionem s velkým potenciálem. Oproti hlavnímu městu Praze se významně vymezuje svým zaměřením na automobilový průmysl, strojírenství a zemědělství. „Kraj, zabírající zhruba 13 procent Česka, produkuje téměř pětinu celkového objemu obilovin, přes 22 procent řepky a skoro 28 procent cukrové řepy,“ upozornil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle podnikatelů by pomohla větší podpora učebních oborů ze strany kraje i státu. Většina mladých totiž podle nich raději pokračuje ve studiu maturitních oborů, jako jsou design nebo administrativa, v nichž pak nenajdou uplatnění, a firmy si je musí přeučovat. „Osmdesát procent lidí, kteří u nás montují zdravotnickou techniku, jsou ženy v domácnosti, servírky, kuchaři, nebo dokonce ekonomové,“ uvedl Zbyněk Frolík, jednatel společnosti Linet, druhého největšího světového výrobce nemocničních lůžek. Tato firma má šestimiliardový obrat a 1 400 zaměstnanců.

 

Jaké problémy vidíte v oblasti vzdělávání ve středních Čechách?

Anketa

Miloš Petera (ČSSD)

Ve středních Čechách financujeme učňovská stipendia. Do nich je zapojeno celkem 43 středních škol a podporovaných povolání je celkem 36, například elektrikář, mechanik, obráběč, nástrojař, autolakýrník, karosář, klempíř … V roce 2016 byl schválen maturitní obor zdravotnický asistent, který má pomoci řešit problémy s personálem ve zdravotnictví. Podporujeme i spolupráci firem s jednotlivými učňovskými obory. Myslím, že v kraji systém dobře funguje. Letos bylo pak ve Fondu rozvoje obcí a měst do rozvoje škol, školek a návazných sportovních zařízení k dispozici 200 milionů korun. V podpoře obcí chceme pokračovat i v příštích letech. V ideálním případě by developeři měli budovat s byty a domy i občanskou infrastrukturu. Mnohdy k tomu však, zejména v okolí Prahy, nedošlo. Budeme se proto snažit obcím, které řeší kapacitní problémy škol a školek, pomoci. Osobně bych rád pro tyto účely zakoupil „putovní kontejnerovou školu“, která by mohla krátkodobě v těch nejnaléhavějších případech vyřešit krizové situace.

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)

Jednoznačně podporuji úzkou spolupráci středních a vyšších škol s firmami a podniky. Cílem je, aby absolventi škol snadněji a rychleji našli solidní zaměstnání. Je třeba mít v kraji podnikatele, kteří zde vyrábějí, a ti nyní nemají nové pracovníky. Máme velký počet gymnázií, ale chybějí učni. Malí a střední podnikatelé se shodují, že s nimi zatím nikdo z vedení regionu nemluvil o koncepci škol, nikdo se jich neptal na jejich požadavky, nikdo z ředitelů se jich neptal, zda je u nich možná nějaká praxe. To hodlám změnit. Kraj zřizuje střední školství a má na to dostatek prostředků. Navíc školám kraj sebral fondy na obnovu majetku.

Myslím, že je to špatně, ředitel by v tom měl mít volnou ruku. Zaměřím se i na vyšší kvalitu předškolního a základního vzdělávání v obcích. S tím souvisí i podpora center volného času a vůbec sportovní zařízení pro děti a mládež. V neposlední řadě vytvoříme prostor pro lepší spolupráci mezi základními a středními školami a zavedeme systém individuální podpory talentovaných dětí, žáků a studentů na krajských školách.

 

Školství je jednou z našich hlavních priorit. V této oblasti dramaticky ubylo financí a je to poznat. Když si vezmete, že třeba v roce 2007–2008 plynulo jen na běžných výdajích do škol 630 milionů korun a teď je to 530 milionů… Najdete řadu krajských škol s okny v dezolátním stavu, sociálním zázemím z doby „krále Klacka“, přitom obcím a městům se tohle daří napravovat. Je obrovská škoda, že kraj na to vše rezignoval, a přitom deklaruje, že je školství jeho priorita. Když je něco skutečně priorita, musí to být vidět v rozpočtu. Navíc kraj stále rozšiřuje obory, které potom nevykazují žádnou kvalitu. Chceme podpořit spíše tradiční a fungující, ověřené obory. Kraj by měl také prosazovat zjednodušení věcí tak, aby živnostník, podnikatel, firma, kteří chtějí spolupracovat s učilišti, neměli na stole ke každému žákovi horu dokumentů k vyplnění, která by je odradila.

Zdeněk Štefek (KSČM)

Často je problém v rodičích, mnozí si myslí, že z jejich dětí budou manažeři nebo ekonomové a že se všichni uživí. Jsem pro podporu technických oborů, už nyní kraj dává stipendia. Myslím, že jednou z cest je vytipování nových zaměstnanců firmou přímo na školách, kdy má student po absolvování jistotu, že může ihned nastoupit. K tomu, aby to fungovalo, musíme mít podniky, které vybírají, ne jenom montážní linky nebo sklady. Funguje to třeba v leteckém nebo automobilovém průmyslu. A je nutné přesvědčit rodiče, že dělat rukama není nic podřadného. Kraj přímo nezajišťuje základní a mateřské školství. Budu se snažit, aby měla výstavba takových zařízení zelenou, byť problém vznikl tak trochu na jejich straně. Udělat si satelitní městečko a nemít tam školu a školku, to je problém, který je vidět především v okolí Prahy. Podporuji proto systémové řešení prognózovatelných problémů, mezi něž patří změny struktury populace v kraji, tedy potřeba školek a škol.

Josef Vacek (Koalice Spolu pro kraj KDU-ČSL, SZ a SNK ED)

Výraznější podporou školství a vzdělání zajistíme prosperitu kraje. To je jedna z našich deseti priorit pro vedení kraje. Za klíčové považujeme znovuoživení učňovských oborů v regionálním školství a jejich napojení na konkrétní podniky. Systémově nejsprávnější je daňové zvýhodnění podniků. Využijeme zákonodárné iniciativy kraje a budeme silně lobbovat za tuto změnu. V závislosti na bytovém boomu v okresech Praha-východ a Praha-západ podpoříme vznik nových míst v mateřských i základních školách. Obce za hranicemi Prahy svádějí nerovný boj s přílivem nových obyvatel, a to převážně rodin s malými dětmi. Současné vedení kraje tomu pouze pasivně přihlíží. Budeme prosazovat, aby developeři měli povinnost stavět v návaznosti na novou komerční bytovou výstavbu také nezbytnou občanskou vybavenost, tedy i školy a školky. Kraj se musí soustředit na finanční i metodickou podporu veřejných škol zřizovaných jím a obcemi.

Petr Tiso (TOP 09)

Obecně je třeba podporovat veškeré odborné školství a je ideální, pokud dochází ke spolupráci s firmami. Protože společnosti, které se jednotlivými obory zabývají, reagují na trh práce, potřebují kvalifikované zaměstnance a jsou v tomto asi nejpružnější. Praktická příprava studentů a učňů nyní není ve valné většině případů na úplně ideální úrovni, takže přímé propojení s firmami budu podporovat. Souvisí to však velmi úzce se zdravým vývojem ekonomiky. Problémy jsou patrné na nižších stupních škol zejména v okolí Prahy. Základní a mateřské školství nicméně není ve smyslu kompetencí a vlastnictví úplně záležitostí kraje. Pro prstenec kolem Prahy je třeba vytvářet politický tlak, aby do oblasti šly zdroje. Kraj může pomoci třeba při přípravě projektů a infrastruktury. Mateřské školy lze podpořit z různých grantů, ale kraj si nemůže dovolit zaplatit školu třeba za 150 milionů. Na mnoha místech chybí učitelé a kraj musí připravit programy pro stabilizaci pedagogického kádru a získávání studentů pedagogických škol.

Vít Rakušan (STAN)

Školství je základem budoucí prosperity kraje, ten ale doteď neměl ambici dát svému školství směr. Hlídaly se ekonomické ukazatele, ředitelé byli chváleni za dobře vyplněné tabulky, ovšem chyběla ambice posunout fungování škol do 21. století. Skladba oborů, počty žáků, nedostatečný zřetel potřebám trhu práce. Stačí oslovit významné krajské firmy a podnikatelé přijdou rádi sami, dokonce budou ochotni mnohé obory financovat. Mateřské a základní školy zřizují obce, ale kraj může pomoci se zřízením firemních nebo nemocničních školek, finanční pomocí pro obce na nové školky nebo úpravy stávajících prostor na základě jasně vypsané projektové dotační osy. A samozřejmě vtáhnutí firem do širších rozvojových aktivit, tedy nejen do výstavby bytů či nákupních center, má velkou logiku. Ale to souvisí s uváženým územním plánováním a tím, že kraj, bohužel, žádný dlouhodobý rozvojový plán nemá. Ani pro školství.

Zdroj: MFDnes (Eva Zahradnická, s přispěním Evy Havelkové a Marka Kočovského)


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz