Brainstorming – nesmyslné vymýšlení, nebo funkční praktika?

O brainstormingu koluje mnoho informací. Pro někoho jde o metodu, která „nadržuje“ jen kreativním a tvůrčím lidem; někdo ji považuje za absolutní ztrátu času a neřízený chaos; pro jiné jde o jednu z nejužitečnějších metod generování nových nápadů vůbec. Pojďme se dnes na brainstorming podívat trochu blíže.

Co je to brainstorming

Brainstorming, jako metoda využívaná především v reklamě a marketingu, se objevil již před druhou světovou válkou. Je založený na principu, že hledání řešení se skládá ze dvou po sobě jdoucích fází. Tou první je vymýšlení, hledání nápadů, otevření se spontánním myšlenkám. Druhou fází je následné hodnocení a racionální posouzení vytvořených návrhů a výběr nejefektivnějšího řešení.

TIP: Jak se stát lektorem dalšího vzdělávání?

Bez pravidel to nefunguje

Stejně jako u jiných metod, i u brainstormingu je potřeba dodržovat pravidla, jinak opravdu může dojít k tomu, že vám fungovat nebude. Jaká pravidla to jsou?

  • Základním pravidlem je otevřená mysl a uvolněná atmosféra. V prostředí, ve kterém se člověk bojí výsměchu a ponížení, brainstorming fungovat nebude.
  • Žádný nápad není špatný, žádný není hloupý. Druhé základní pravidlo, které se často nedodržuje.
  • Stanovte si moderátora, který zná pravidla brainstormování a postará se o jejich dodržování.
  • Ačkoliv se říká „čím více hlav, tím více nápadů“, někdy to platit nemusí. Opravdu není nutné mít na každé schůzce 20 lidí. Menší skupina může být v mnohých případech efektivnější.
  • Používejte (a klidně i před samotným brainstormingem) některé z metod „myšlení mimo box“. Například pozvěte alespoň jednu osobu, která je mimo vaši běžnou pracovní bublinu.

Jak využít brainstorming v praxi

Pojďme si teď ukázat využití brainstormingu na dvou konkrétních pracovních pozicích.

Poradce systému managementu ochrany životního prostředí má velmi bohatou náplň práce a patří mezi ní i hledání kreativních řešení na nejrůznější environmentální otázky. Pro tuto činnost je brainstorming jako stvořený. Účast dalších osob podílejících se na hledání řešení může být velmi důležitá. V tomto oboru jde totiž také o to, že každý z nás má na environmentální problematiku jiný názor a zkušenost a rozmanitost návrhů je zde klíčová. Heterogenní skupina tak často dokáže vytvořit více funkční řešení než jednotlivec opírající se pouze o své zkušenosti.

Manažer dalšího vzdělávání může využít brainstormingu hned ve dvou úrovních. Tou první je hledání metod a způsobů, jakými zaujmout své publikum a studenty. V tomto odvětví je potřeba neustále sledovat nové trendy v andragogice a metodách vzdělávání dospělých, stejně jako hledání originálních způsobů, jak získané informace aplikovat do svého pracovního života a do výuky. Brainstorming v tomto může výrazně pomoci. Druhou úrovní, jakou manažer dalšího vzdělávání s brainstormingovými metodami pracuje, je ta, že brainstorming vyučuje. Ukazuje tedy studentům a posluchačům, jak mohou tento způsob sami začlenit do výkonu své profese. Je ale nezbytné, aby lektor tuto metodu znal a ovládal.

Chcete držet krok s trendy na pracovním trhu? Sledujte blog.vzdelavaniaprace.cz. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru, nebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz

3+1 tipů, jak v sobě probudit kreativitu. Který vyzkoušíte jako první?