Co je dnes důležitější? Vzdělání, nebo praxe?

Vzdělání nebo praxe?

Mnoho profesí, jako jsou lékaři, právníci či inženýři, se bez vysokoškolského vzdělání a titulu neobejde. Tento fakt nelze rozporovat. Jestliže pomýšlíte na takto odbornou profesi, vysokoškolské vzdělání je jediné a správné rozhodnutí.

A jak je to u ostatních profesí? Nejde jen o titul. Studium na střední i vysoké škole vás naučí důležitým přenositelným dovednostem, jako je komunikace, prezentování, time management, ale také naznačí zaměstnavatelům, že se umíte rychle učit a vstřebávat informace. Studium vám dá také důležité teoretické vědomosti, bez kterých některé odborné činnosti nelze vykonávat.

Na druhou stranu, osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel, by řekl, že zkušenost je nadevše. Práce vám dá měsíce až roky zkušeností, které se ve škole nenaučíte, a které jsou nenahraditelné. 

Avšak, ideální představa zaměstnavatelů je taková, že od svého zaměstnance chtějí obojí. 58 % zaměstnavatelů považuje pracovní zkušenosti absolventů za důležitější než jejich vzdělání. Hned na druhém místě je požadavek na osobnost, což uvedlo 48 % zaměstnavatelů.

Mohlo by vás zajímat: Jak uspět u pohovoru? Ukažte, co umíte…

Nemusíte jít hned studovat univerzitu

Možným řešením, které vám poskytne určité vzdělání, a kde zároveň získáte praktické dovednosti, je kurz, který nabídne obojí – studium i praktický výcvik. Takových kurzů je dnes na internetu nespočet. 

Ať vstupujete na trh práce či přemýšlíte o změně kariéry nebo si chcete doplnit vzdělání, naučit se něco nového, doporučujeme porozhlédnout se po vzdělávacích kurzech na internetu. 

Hledejte kurz, který vás naučí novým vědomostem, ale také praktickým dovednostem. Stanovte si kritérium při hledání kurzu, a to, že váš kurz musí být praktický. Na kurzu byste si měli vše sami vyzkoušet, mít možnost doptávat se lektora na konkrétní otázky a rovnou řešit problémy, na které narazíte při praktických činnostech.

Přidanou hodnotou kurzu bude, když získáte osvědčení o absolvování kurzu či dokonce uznávaný certifikát. S jakou hodinovou dotací a intenzitou si kurz vyberete, to už záleží na vašich časových možnostech. 

Pakliže prahnete především po zkušenostech, ty můžete získat například při stáži ve firmě (ať už placené či neplacené).

Vzdělání, které stačilo před 10 lety, už stačit nebude. Zvyšte svou kvalifikaci a zvýšíte tak svou hodnotu na trhu práce.

Co nabízí portál Vzdělávání a práce?

Vzdělávací kurzy nabízí také portál Vzdělávání a práce. Na hlavní stránce stačí zadat do  vyhledávacího pole klíčový pojem dle zaměření vámi hledaného kurzu (např. účetnictví, excel nebo webdesign) a vybrat si ten nejvhodnější pro vás.

Chcete změnit svou profesi úplně? 

Změna profese dnes není už nic neobvyklého. Získat osvědčení o profesní kvalifikaci můžete ať vám je 20, 40 nebo 60. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Jak získat osvědčení?