Co vás zajímá o Národní soustavě kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací otevírá prostor pro celoživotní učení a následně uplatnění se na pracovním trhu. Podporuje uznávání výsledků učení bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy. Díky tomu umožňuje uplatnění se v nové profesi v jakémkoliv věku.

Co to je Národní soustava kvalifikací (NSK)?

NSK je praktický nástroj, který umožňuje získání plnohodnotné profesní kvalifikace uplatnitelné na pracovním trhu. Umožňuje zájemcům prokázat, že ovládají zvolenou kvalifikaci a získat celostátně uznávaný kvalifikační doklad, aniž by museli znovu zasednout do školních lavic.

Co je to profesní kvalifikace?

Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace umožňuje vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností (např. montér výtahů, strážný, sportovní masér).

Každá profesní kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět. Jedná se tedy o soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností.

Mohlo by vás zajímat: 

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnotící standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

V informačním textu pod tabulkami hodnotící standard naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce aj. 

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, nebo i fyzické podnikající osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva).

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů naleznete na webových stránkách, vždy u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Kde lze zjistit výši úhrady za zkoušku (cenu)?

Výši úhrady za zkoušku (cenu) určuje autorizovaná osoba. Liší se u různých autorizovaných osob, proto je vhodné si ji přímo zjistit u konkrétní autorizované osoby.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Další odpovědi na nejčastější otázky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.