Imposter syndrom aneb To já si přece (ne)zasloužím!

Imposter syndrom neboli česky „syndrom podvodníka“ je mentální nastavení naší mysli – a to mnohem častější, než by se mohlo zdát! V roce 2019 proběhl ve Velké Británii průzkum na 1000 respondentech a téměř 85 % osob uvedlo, že je trápí pocity, že si svůj dosavadní úspěch nezaslouží. Ať už jde o úspěšně dokončený projekt, navýšení platu, povýšení nebo pochvala a ocenění. Právě pocit neoprávněného přivlastňování si úspěchu nebo zásluh, jeho nedostatečné docenění, pocit provinilosti a obav jsou typickými znaky tohoto fenoménu.

Mohlo by se zdát, že imposter syndrom je problémem lidí s nízkým sebevědomím. Nicméně není tomu tak. Obvykle paradoxně potkává spíše sebevědomé lidi a objektivně úspěšné lidi, kteří navenek působí sebejistě a vyrovnaně, uvnitř ale bojují sami se sebou. O něco častěji se pak vyskytuje u žen než u mužů.

Kdo může za můj úspěch? Přece já sám!

Lidé, kteří tímto syndromem trpí, pochybují o tom, co dokázali. Cítí se neschopní a nedostateční. Své dosavadní úspěchy či vydělané bohatství přičítají omylu, náhodě, své šťastné hvězdě – ale rozhodně ne svým schopnostem, dovednostem nebo znalostem. A jak již bylo naznačeno výše, často prožívají strach, že jejich domnělou nekompetentnost někdo odhalí a zjistí, že jsou vlastně jen „obyčejní podvodníci“.

Rizikovými faktory, které imposter syndrom vyvolávají či podporují, jsou především perfekcionismus, neschopnost dovolit si udělat chybu, posuzovat se pouze podle množství vykonané práce a srovnávání se s ostatními.

Jak s imposter syndromem bojovat?

Boj proti imposter syndromu je dlouhodobý proces. Žádný z uvedených faktorů anebo našich pocitů nezmizí ze dne na den, ale soustavná, jednoduchá a pravidelná cvičení nám mohou výrazně pomoci. Velmi užitečným pomocníkem je v tomto případě osobní kouč. Ten vám pomůže objevit vaše silné stránky, zapracuje na přijetí těch slabých, a to vše s ohledem na vaše vlastní tempo. Nedovolí vám srovnávat se s ostatními, ale naopak vás podpoří, abyste viděli váš posun a vaše úspěchy v kontextu vašeho života a vašich možností.

Pokud o kouči zatím neuvažujete, zde je pár tipů, jak se do boje s tímto „podvodným“ syndromem můžete pustit sami:

  1. Přestaňte se srovnávat: Srovnávání se s ostatními – a to obvykle s těmi, kteří již dosáhli větších úspěchů, k ničemu nevede. Každý z nás má jinou startovací pozici, jiné schopnosti a jiné osobnostní předpoklady. Snažte se upřímně si napsat 5 svých slabých stránek a na těch se snažte pracovat. Ale stejně tak si sepište 5 svých předností a ty si každý den připomínejte a využívejte ve svůj prospěch.
  2. Své úspěchy si zaznamenávejte: Napište si teď hned deset věcí, které se vám povedly. Pokud chcete, vyrobte si z nich nástěnku, dopište datum, kdy k úspěchu došlo a také, jaké pocity jste měli. Ideální je použít cokoliv, co budete mít neustále na očích a můžete zde sklouznout pohledem vždy, když o sobě zapochybujete. A je úplně jedno, zda jde o získání diplomu na vysoké škole, váš první úspěšný pracovní pohovor nebo vydaný článek v novinách. Je to váš úspěch!
  3. Buďte pyšní na své schopnosti: Možná i vám v dětství říkali, že pýcha předchází pád. Spousta dobře míněných rčení a rad je nám ale v dospělém životě spíše na obtíž. Zkuste na toto přísloví na chvíli zapomenout a pochvalte se, jak jste dobří! Buďte na sebe pyšní! Jen díky své vytrvalosti, houževnatosti a schopnostem jste nyní např. na svém vysněném místě. A pokud na něm ještě nejste – buďte pyšní na to, kam až jste se dostali – vždyť i cesta může být cíl.
  4. Oceňte i neúspěch: Za chybu jsme bývali vždy spíše trestání, než že bychom ji měli slavit. Ale ruku na srdce – co nás dokáže více posunout kupředu, než právě chyba? Jakmile ji totiž uděláme, šance, že ji zopakujeme, se rapidně sníží! Čím více jich tedy máme „na kontě“, tím zkušenější jsme. Nastavte si vůči sobě realističtější cíle, nemějte přehnaná očekávání a buďte k sobě laskaví ve chvíli, kdy se něco nepovede.
  5. Připravte se na úspěch: Základem úspěchu je správné naladění se na něj. Pokud vás čeká nějaký důležitý úkol, představte si, jak chcete, aby dopadl. Představte si, jak se budete cítit, až jej odevzdáte. Projděte si krok za krokem, jak chcete, aby probíhal, s jakými kolegy na něm chcete pracovat, čím se za jeho splnění odměníte! Promyslete si co nejvíce detailů, buďte konkrétní a myslete pozitivně. Opět si můžete udělat i motivační nástěnku, kde na vás bude koukat vaše očekávaná odměna a kde se vždy pohledem naladíte na svůj cíl.

Osobní rozvoj a duševní hygiena jako cesta ke spokojenému životu