Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách – zodpovědná práce s nádechem dobrodružství

O tom, jak je sport prospěšný pro naše zdraví, se nemusíme dlouho rozepisovat. Lidé sportují nejrůznějšími způsoby a velká část z nich hledá nové a nové výzvy. Běh, jízda na kole nebo aerobic je pro mnoho z nich rutina, kterou se snaží okořenit něčím vzrušujícím. Do popředí se tak dostávají i neobvyklé  nebo dříve méně preferované sporty – jako je například lezení na umělých stěnách. Jak by se vám líbilo být instruktorem této disciplíny? Co vše musíte umět a znát?

Instruktor/ka lezení na umělých stěnách

Abyste se mohli prokázat profesní kvalifikací pro instruktor/instruktorku lezení na umělých stěnách, musíte projít zkouškou obsahující celkem 8 odborných způsobilostí:

  • orientace ve fyziologii a anatomii člověka
  • sestavení programu výuky lezení na umělých stěnách
  • prokázání odborných a technických znalostí
  • aplikace technik lezení na umělých stěnách
  • analýza lezeckého pohybu
  • výuka technických dovedností
  • zajištění bezpečnosti a prevence úrazů
  • orientace v pedagogice a didaktice

Lezete? Máte plus!

Vždy je velkým plusem, pokud člověk, který se uchází o rekvalifikaci ve sportovní oblasti, sám daný sport aktivně provozuje a baví jej. Díky svým praktickým zkušenostem dokáže lépe upozornit na chyby, poradit správný způsob provádění cviků či úchopů a dokáže se také vžít do situace člověka, který např. začne (v tomto případě ve výšce) podléhat panice. Zároveň je součástí hodnotících kritérií i praktická ukázka správných lezeckých technik – např. ukázka kineziologicky správných pohybů na rovném a převislém profilu, vylezení cesty na umělé stěně dané obtížnosti, uvázání různých druhů uzlů a vysvětlení vhodnosti jejich použití a je tak dobré je znát nejen z knížek, ale i z vlastní praxe.

Výuka na 90 minut

Další testovanou oblastí u zkoušky je sestavení programu výuky lezení na umělých stěnách. To se skládá z několika dílčích částí, přičemž každý z uchazečů o rekvalifikaci musí prezentovat a obhájit sestavený program výuky lezení začátečníků s důrazem na metodickou posloupnost; a dále podle specifikace autorizované osoby obhajuje buď program výuky na boulderingové stěně, program výuky na lezecké stěně s lanem při lezení anebo program výuky pro lezení s dětmi.

Bezpečnost především

Instruktor/ka lezení na umělé stěně musí bezpečně znát všechny bezpečnostní předpisy a rizika s tím spojená. Mezi ně patří znát vhodné aktivity k zahřátí organismu před samotným lezením (prevence úrazů a zranění), vysvětlení správných používání úvazků (prevence pádu), znalost správného postupu jištění záložním lanem či první pomoci při nejrůznějších typech zranění.

Podrobné informace k této profesní kvalifikaci, stejně jako kontakty na autorizované osoby, u kterých je možné zkoušku složit, najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Chůze zlepší váš profesní výkon! Kolik kroků jste dnes ušli vy?