Investice do zaměstnanců lze mít pod kontrolou

Velká část firem si již dlouho stěžuje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především v technických oborech. Řešení této situace přináší Národní soustava kvalifikací, kterou již využívá více než 1000 firem. O zkušenosti s jejím přínosem pro personální praxe se s námi podělila Iva Vychterová, vedoucí odboru personálního plánování a mezd z celosvětově známého českého sklářského podniku, akciové společnosti Preciosa.

„Jsme výrobní společnost s dlouholetou tradicí a světovou prestiží a dobře víme, že úspěchy firmy závisí především na umu, píli, vzdělanosti, zručnosti i tvůrčích schopnostech zaměstnanců. Myšlenka Národní soustavy kvalifikací nás zaujala natolik, že jsme se letos stali členy Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů.

Naše zkušenosti s personalistikou v oboru sklářství teď přenášíme přímo do popisu profesních kvalifikací.

Sklářský průmysl nemá dostatečnou podporu a nalézt pro něj odborníky je často problém. V Preciose jsme vytvořili novou koncepci náboru, vzdělávání a odměňování, jejíž součástí je i spolupráce s úřady práce, vysokými školami a dalšími subjekty.

Národní soustavu kvalifikací využíváme zejména při náboru zaměstnanců, například pro profesi sklář, protože na kvalifikované uchazeče o práci v tomto odvětví běžně nelze narazit. Možnost doložení odborných znalostí prostřednictvím osvědčení o profesní kvalifikaci tedy zdůrazňujeme při inzerování nových pracovních míst. Tím se snažíme šířit povědomí také o tom, že tato možnost vůbec existuje. Intenzivně využíváme rovněž katalog Národní soustavy kvalifikací.“

Ve zkratce:

  • Národní soustava kvalifikací je nástroj umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy. Vychází z praxe, tvoří ji sami zaměstnavatelé.
  • Dosud bylo zveřejněno 641 profesních kvalifikací.
  • Osvědčení o profesní kvalifikaci na trhu práce obdrželo již více než 105 000 osob.
  • Soustavu nyní využívá přes tisíc firem.

Zdroj: Pražský deník, příloha Moje peníze – můj podnik