Jak a kde získat kvalifikaci v oboru pohřebnictví?

Jak probíhá zkouška z profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků či Sjednavatel pohřbení? Proč je dobré být autorizovanou osobou a jaké výhody to přináší? Na to jsme se zeptali a o zkušenosti z praxe se s námi podělila Ing. Lenka Pinkasová, vyučující odborných předmětů na škole – Akademie ve Světlé nad Sázavou.

Mohla byste nám představit vaši organizaci?

Naše škola Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou vznikla sloučením tří škol. Škola vyučuje tříleté učební obory, čtyřleté studijní obory – řemeslné, umělecké, sociální, gymnaziální a nástavbové, má VOŠku a vyučuje i studenty VŠ, a to praktickou část výuky bakalářského vzdělávacího programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemes­lných děl ve spolupráci s VŠCHT Praha. V průřezu všech oborů zpracováváme sklo, keramiku, kámen a kovy.

Proč jste se rozhodli stát autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací?

Škola již v minulosti pořádala kurzy pro zaměstnance v pohřební službě, jelikož tento obor se v ČR nevyučoval.

Později se škole podařilo zařadit do oborů nástavbového studia při zaměstnání obor Provozování pohřební služby. O tento obor byl velký zájem, jelikož na jiné škole se toto vzdělání nedalo získat.

Po změně zákona o pohřebnictví, kdy maturitní zkouška z tohoto oboru již nestačila jako podklad pro získání koncesní listiny, zahájila škola proces získání autorizace z oboru pohřebnictví.

Proč se stát autorizovanou osobou?

Je dobré být autorizovanou osobou, jelikož zájemci o vykonání zkoušek mají záruku, že jejich osvědčení je podkladem pro získání koncesní listiny pro provozování pohřební služby. Škola samozřejmě získá i určité finanční prostředky z uspořádání zkoušek. 

Mohlo by vás zajímat:

Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci

I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod

Jaké zkoušky z profesní kvalifikace nabízíte? A jaká je úspěšnost u zkoušek?

V současné době provádíme 3 zkoušky, a to z profesních kvalifikací: Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, Sjednavatel pohřbení – tyto 2 zkoušky postačují pro získání koncesní listiny pro provozování pohřební služby. O ty je samozřejmě největší zájem. Jako bonusovou zkoušku umožňujeme ještě zkoušku z profesní kvalifikace Smuteční řečník a obřadník. Úspěšnost zkoušek je zatím stoprocentní, všichni uchazeči jsou pečlivě připraveni.

Kdo jsou účastníci zkoušek?

Účastníky zkoušek jsou buď rodinní příslušníci majitelů pohřební služby, kteří chtějí získat koncesní listinu i pro sebe, aby mohli dále pokračovat v zavedené živnosti. Dále jsou to zaměstnanci pohřební služby, kteří nemají vzdělání v tomto oboru, ale v pohřebnictví pracují.

Věkové složení účastníků je různorodé, od 18 let do 60 let. Co se týká vzdělání, jsou to absolventi tříletých učebních oborů, středoškoláci i vysokoškoláci. Nyní je mezi absolventy 50 % vysokoškoláků. Složení mužů a žen je přibližně rovnoměrné.

Máte nějaký zajímavý příběh ze zkoušky?

Při zkoušce z profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, která se provádí přímo na zemřelém, velmi mladá kandidátka překvapila tím, jak dobře umí provést ligaturu (podvázání) úst. Ačkoliv je to nad rámec standardu, chtěla se předvést a všichni ostatní účastníci se od ní během zkoušky hodně naučili.

Jací jsou dospělí jako studenti a zkoušení?

Je to zajímavé. Jakmile se člověk stane studentem, je úplně jedno, jestli je mu 15 nebo 50 let. Chová se téměř stejně – před zkouškou má strach, vypracovává si „taháky“, potí se mu ruce, klepe hlas apod. Na druhé straně účastníci těchto zkoušek jsou vždy velmi pečlivě připraveni, jelikož zkoušku potřebují pro svoji další podnikatelskou činnost.

V dnešní době je známá důležitost celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Člověk by měl držet krok s vývojem a se změnami na pracovním trhu. Je to důvod, proč lidé chtějí získat novou profesní kvalifikaci? Dá se říct, že to je jakási pojistka do budoucna? Nebo mají zájem především o změnu profese, a to v jakémkoliv věku?

Pro mnohé účastníky je získání osvědčení opravdu pojistkou do budoucna, že budou moci v této živnosti dále pokračovat. Často přihlásí rodič (majitel pohřební služby) na zkoušky svoje dítě, které je sotva dospělé, aby měl jistotu, že tato živnost zůstane v rodině a bude provozována i nadále.

Jindy se přihlásí zaměstnanec pohřební služby, který chce mít jistotu zaměstnání, anebo uvažuje o tom, že by si v budoucnu otevřel vlastní pohřební službu.

Nabízíte také vzdělávací kurzy jako přípravu ke zkoušce z profesní kvalifikace?

Pokud je zájem, nabízíme i přípravné kurzy pro vykonání zkoušky.

Mohlo by vás také zajímat – rozhovor: Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti