Jak (a proč) zažádat o akreditaci vzdělávacího kurzu?

Jste ve svém oboru už nějakou dobu, dobře mu rozumíte, máte skvělé výsledky. Uvažujete, že byste vytvořili vzdělávací kurz a začali jej distribuovat zájemcům. Proč a jak byste měli uvažovat o tom, že si pro něj vyřídíte i akreditaci? Má to nějaký význam a v čem vám to může být užitečné? Na podrobnosti toho, jak si o akreditaci vašeho kurzu požádat, se podíváme blíže právě v tomto článku.

K čemu je užitečná akreditace?

Pojďme si hned na úvod vysvětlit, proč byste vlastně o akreditaci svého kurzu měli uvažovat. Akreditace se využívá u tzv. rekvalifikačních kurzů, tedy kurzů, které umožňují lidem měnit své pracovní zařazení a získat tak vyšší uplatnění na trhu práce – třeba právě tím, že se rekvalifikují v aktuálně poptávanějším pracovním odvětví nebo oboru, než v jakém do té doby působili.

Absolventi takto ověřených, akreditovaných kurzů, získávají osvědčení o tomto absolvování a mohou se tak uplatnit efektivněji. Akreditaci vydává MŠMT, které se tak stará o to, aby zkoušky a kurzy k nim byly odborně připravené, splňovaly určitá pravidla, a především poskytovaly požadované množství informací a splňovaly společné výukové standardy.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že po absolvování akreditovaného kurzu získává úspěšný absolvent příslušné osvědčení, které je uznáváno na úrovni naší republiky, obvykle ale i v rámci EU. Absolventi tak získávají doklad, který akceptují zaměstnavatelé stejně, jako např. doklady o dosaženém vzdělání.

Proces žádosti o akreditaci

Samotnému podání žádosti o akreditaci předchází 3 kroky. Tím prvním je registrace v databázi Ministerstva školství, tím druhým je vyplnění základních údajů v elektronických formulářích. Teprve potom přichází na řadu samotný proces vlastní žádosti. Někdy vypadá tento proces složitě a je možné si na něj najmout externí firmu, která se o vše postará. Kdo ale za služby nechce platit, může o akreditaci zažádat i sám.

První krok – nastudovat podmínky pro daný obor

Ještě před odesláním žádosti si ověřte, že plán vašeho kurzu a jeho náplň splňuje všechny podmínky určené vašemu oboru. Velmi důležité je myslet např. na hodinovou dotaci vyučovaných předmětů nebo oblastí, aby splnily dané limity. Ty lze najít v excelové tabulce přímo na stránkách MŠMT.

Rovněž si promyslete, zda bude váš kurz probíhat distančně nebo osobně, popř. v kombinaci. Často se zapomíná na to, že i pokud je kurz vedený distančně, tedy online, přesto je potřeba zkoušky provádět osobně. Myslete na to už při tvorbě kurzu, ať potom nejsou vaši kurzisté překvapeni. Váháte, pro jakou variantu se rozhodnout? MŠMT vytvořilo přehledný návod a sepsalo důležité body jednotlivých forem kurzů ZDE.

Druhý krok – sepsat žádost

Ačkoliv vlastní podoba žádosti není nijak právně stanovena, doporučuje se využívat přímo vzoru žádosti umístěné na webu MŠMT. Na odkazu si můžete stáhnout jak návod vyplnění, tak i vzor žádosti. Nezapomeňte zde uvést formu výuky a časové dotace, které byly zmíněny již v odstavci výše.

Důležitá je i informace, že žádost nelze poslat elektronicky, ale obvykle je potřeba ji zaslat poštou na adresu MŠMT – oddělení dalšího vzdělávání!

Při podávání žádosti je také nutnost zaplatit poplatek. Bez tohoto poplatku žádost nebude vyřizována. Při předkládání jednoho či více rekvalifikačních programů je správní poplatek 1 000 Kč za každou pracovní činnost, přičemž v jedné žádosti může být max. 5 pracovních činností. Poplatek se hradí formou kolku (tj. kolková známka ve výši 1000 Kč na jednu pracovní činnost).

Třetí krok – Doplnit přílohy

Pokud žádáte o akreditaci svého prvního kurzu, bude po vás ministerstvo chtít doložit několik informací. Mezi ty hlavní bude patřit:

  • oprávnění ke vzdělávací činnosti (tedy kopie živnostenského listu, zakládací listiny, stanov o.p.s. atd.)
  • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele
  • přehled o dosavadní činnosti

Povinné je také vložit přílohu s názvem vzdělávacího programu, v rámci kterého se o akreditaci žádá. Určitě je vhodné doplnit libovolné další přílohy, které potvrdí vaši erudovanost a odbornost či zkušenosti z praxe.

MŠMT má poté obvykle 90 dní, aby vás, jako žadatele, informovalo o výsledku žádosti.

Víte, že jako autorizovaná osoba můžete (mimo jiné) najít nové zaměstnance?