Jak dnes připravovat dítě na život? Musí se stále učit a umět poznat nepravdivé informace

Současný svět se mění neuvěřitelnou rychlostí a my vůbec nevíme, jak bude vypadat jen za pár let. Jak ale za takové situace vychovávat děti a připravovat je na život?

Podle Michaela Strakové, průvodkyně na první Střední ScioŠkole, je potřeba počítat právě s neustálými změnami.

„Je potřeba se více zaměřit na to, jak se přizpůsobovat změnám, jak s nimi pracovat. My se snažíme orientovat na to, aby se mladí lidé naučili se učit a celoživotní učení považovali za něco nedílného,“ říká.

Rodiče dnešních malých dětí vůbec netuší, jak bude vypadat svět například za patnáct let. Proto je především důležité naučit potomky pracovat s informacemi. „Kriticky myslet o informacích, které ke mně přichází, naučit se nějaké odpovědnosti za svoje vlastní učení, za to, co já poznávám, a být schopen se v tom neuvěřitelném množství informací orientovat, vyhodnotit, co je přínosné a co jenom marast. To se děti mohou učit už dnes,“ vysvětluje Michaela Straková.

Také proto se v současné době pomalu ustupuje od výuky, kdy učitel jenom předává informace. „Školy se více snaží pracovat s technologiemi, s tím, že informace lze snadno získávat, ale ne všechny zdroje jsou ověřené a už neplatí, že co je psané, to je dané,“ připomíná Michaela Straková.

Komplexní řešení přípravy na život v moderní době se ale podle ní teprve hledá. „Vznikají různé alternativní směry, inovativní přístupy. My jsme zvolili provádění tím procesem učení. Proces jsme dali do rukou studentům, kteří si volí téma, způsob zpracování, výstupy a jsou schopni se sebeřízeně učit a to učení vnímají jako součást,“ dodává průvodkyně na první Střední ScioŠkole.

Zdroj: budejovice.rozhlas.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.