Jak se přihlásit ke zkoušce a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace

Nikdy není pozdě začít novou kariéru nebo získat více vědomostí. Jestliže jste se rozhodli rozšířit vaše znalosti získáním osvědčení o profesní kvalifikaci ve vybraném oboru, na cestě mezi nabytím potřebných znalostí a získáním certifikátu vás čeká ještě několik mezikroků.

Získání osvědčení krok za krokem

Abyste neplýtvali energií, časem a financemi, je nutné před samotným přihlášením se ke zkoušce obsáhnout teoretické i praktické znalosti potřebné k výkonu vámi vybrané profese. Není nutné absolvovat speciální kurz, počítá se i samostudium. Po získání potřebných znalostí a dovedností stačí už jen kontaktovat některou z autorizovaných osob vámi vybrané profese. Jejich seznam najdete na stránkách narodnikvalifikace.cz, pod konkrétní profesní kvalifikací. V záložce Autorizované osoby uvidíte seznam institucí i osob, které mají oprávnění realizovat zkoušky pro danou profesní kvalifikaci.

Například pro kvalifikaci portrétní fotograf vypadá seznam autorizovaných osob viz obrázek.

Přihlaste se na zkoušku z profesní kvalifikace

Vyberete si autorizovanou osobu (pravděpodobně tu, která se nachází nejblíže vašemu bydlišti) a prostřednictvím emailu nebo telefonu se informujte o termínu zkoušky. Přihlášku, kterou vyplníte a následně zašlete jedné z autorizovaných osob, naleznete na webu MŠMT. Poté už stačí jen během zkoušky splnit všechny požadavky dané hodnotícím standardem. Jestliže uspějete, získáte od autorizované osoby osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

V případě, že budete mít jakékoliv otázky týkající se vyplnění či podání přihlášky, informujte se na kontaktním e-mailu: nsk_info@nuv.cz.

Od nové kariéry vás dělí už jen několik kroků, tak neváhejte a pusťte se do příprav na zkoušku, abyste se svým osvědčením o profesní kvalifikaci mohli chlubit co nejdříve.

Proměňte koníček v povolání a staňte se profesionálním fotografem