Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?

Přemýšlíte o svém budoucím uplatnění a napadlo vás rozšířit a oficiálně potvrdit svoje vědomosti? Vyberte si konkrétní kvalifikaci a s chutí do toho. Získání osvědčení o profesní kvalifikaci ve většině případů není podmíněno maturitou nebo výučním listem. Stačí vám základní vzdělání a prokázání všech potřebných znalostí.

Přípravný kurz nebo samostudium? Je to na vás

Pokud se jedná o obor, se kterým se teprve seznamujete, nejlepším řešením je absolvování kurzu, který vás připraví na zkoušku k získání profesní kvalifikace.

Vzdělávací kurzy nabízejí některé autorizované osoby, které vás následně vyzkouší a v případě úspěšného složení zkoušky vám vystaví osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Vzdělávací (přípravný) kurz ke zkoušce můžete ale absolvovat kdekoliv. Kurz, na který se přihlásíte, by měl obsahově odpovídat tomu, co se potřebujete naučit. To doporučujeme ohlídat.

A třetí možností, jak si doplnit potřebné znalosti, je samostudium. Potřebné informace můžete najít v učebnicích, odborných knihách, učebních textech apod. Nebo znáte někoho, kdo vám odborné informace předá a můžete s ním zkonzultovat vaše otázky? I taková může být vaše příprava na zkoušku. Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti.

Co vás čeká u zkoušky z profesní kvalifikace?

Kompletní požadavky ke zkoušce naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací u konkrétní profesní kvalifikace. Znalosti a dovednosti potřebné ke splnění zkoušky naleznete v záložce Kvalifikační standard, jak vidíte na ukázkovém obrázku, pro který jsme zvolili velmi oblíbenou kvalifikaci Kamnář stavitel krbů. Po rozkliknutí jednotlivých zelených odborných způsobilostí (kompetencí) zjistíte i další detaily.

V záložce Hodnoticí standard zjistíte, jak se dané znalosti a dovednosti budou zkoušet, jak bude ověřeno, že jimi uchazeč (zkoušený) disponuje a další důležité pokyny týkající se průběhu zkoušky a interpretace jejích výsledků. Jsou zde zmíněny i případné další požadavky ke zkoušce a informace ke zdravotní způsobilosti zkoušeného. Některá povolání se nehodí pro lidi s vrozenými vadami, alergiemi či dalšími problémy, které nejsou s vykonáváním dané profese slučitelné.

Jakmile si důkladně prostudujete kvalifikační a hodnoticí standard, a hlavně se naučíte vše, co je ke splnění zkoušky třeba, můžete kontaktovat autorizovanou osobu, poslat přihlášku ke zkoušce a pokusit se získat osvědčení o profesní kvalifikaci. Přejeme hodně zdaru.

Víte, že s osvědčením o profesní kvalifikaci můžete získat živnostenské oprávnění?