Jak se stát autorizovanou osobou k profesi knihovník?

Pracujete jako knihovník, správce digitální knihovny, knihovník metodik či knihovník specialista? Máte vědomosti, zkušenosti a praxi v oboru? Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Jako autorizovaná osoba ověřujete dovednosti a znalosti účastníků zkoušky a v případě úspěšného absolvování jim vydáte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podle Národní soustavy povolání knihovník zajišťuje chod knihovny, reviduje knihovní sbírky, organizuje knihovní fond a provádí základní knihovnické práce. Knihovníkem se může stát kdokoliv se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru Informační služby nebo kdokoliv, kdo složí zkoušku a obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Stát se autorizovanou osobou můžete u těchto schválených profesních kvalifikací

  • Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.
  • Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Doporučujeme – podívejte se i na další charakteristiky:

Kdo se může stát autorizovanou osobou a jaké jsou požadavky?

Požadavky na autorizovanou osobu najdete u každého povolání na www.narodnikvalifikace.cz – např. knihovník v knihovně pro děti. (viz obrázek)

Staňte se autorizovanou osobou – je to snadné

Jak se stát autorizovanou osobou si můžete přečíst v článku: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Více informací, jak se stát autorizovanou osobou, najdete také na www.narodnikvalifikace.cz.

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.