Jak se stát autorizovanou osobou v oboru textilní výroba a oděvnictví?

Celé Česko se v posledních měsících proměnilo ve velkou továrnu, která šije roušky. Ze studentů, maminek na mateřské, babiček i běžných zaměstnanců se stali švadleny. Možná i vy, jako firma, která působí v textilní výrobě a oděvnictví, jste se zapojili. A víte, že se můžete stát autorizovanou osobou s možností udělovat osvědčení o získání profesní kvalifikace, což vám přinese i další výhody? Poradíme vám, jak na to a co tím získáte.

Kdo je autorizovaná osoba

Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (zpravidla příslušným ministerstvem) povoleno organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat zákonem stanovená osvědčení o získání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou jsou např. školy, vzdělávací organizace, firmy, ale také zkušení podnikatelé.

Jak se stát autorizovanou osobou

Na webu Národní soustavy kvalifikací si vyhledejte obor, ve kterém byste chtěli organizovat zkoušky z profesní kvalifikace. A ověřte si, zda splňujete Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby.

švadlena
Švadlena

Musíte splnit požadavky na autorizovanou osobu

Například u profesní kvalifikace Švadlena, autorizovaná osoba musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zhotovování dámských oděvů + střední vzdělání s maturitní zkouškou (i v jiném oboru) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oděvní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru.
 4. Profesní kvalifikace 31-033-H Švadlena + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru.

Podejte žádost o autorizaci

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu. U profesní kvalifikace Švadlena je to Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Autorizovaná osoba
Autorizovaná osoba

Autorizovanou osobou se můžete stát i u jiných profesních kvalifikací. Všechny schválené najdete na: www.narodnikvalifikace.cz.

Textilní výroba a oděvnictví
Textilní výroba a oděvnictví

Proč se stát autorizovanou osobou?

Využijte všechny výhody, které jako autorizovaná osoba máte.

 • Zkoušky můžete nabízet buď samostatně, nebo v návaznosti na rekvalifikační kurzy.
 • Ze zkoušek budete mít další zdroj příjmů.
 • Rozšíříte si nabídku poskytovaných služeb.
 • Budete uvedeni v seznamu autorizovaných osob na webu NSK, budete mít tedy zdarma reklamu a zájemci o zkoušky se vám budou sami hlásit.
 • Zkoušky, které jsou součástí rekvalifikací, mohou být hrazeny Úřadem práce ČR.
 • Budete se podílet na zvyšování počtu kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
 • Rozšíříte si obzory ve vašem oboru.

Mohlo by vás zajímat: Využijte mentoring k rozvoji svých zaměstnanců