Jak se stát lektorem dalšího vzdělávání?

Společně s rozvojem společnosti, vytváření nových pracovních míst i celých odvětví, dochází současně i k zániku některých stávajících profesí. Velmi často se také stává, že lidé již nechtějí trávit v jednom povolání celý život, a touží se profesně i osobnostně rozvíjet. Touží po dalším vzdělávání a nových dovednostech. Lektor dalšího vzdělávání je tak stále žádanější profese.

Jak zjistíte, zda je pro vás toto povolání vhodné? Lektor dalšího vzdělávání musí mít tyto odborné znalosti:

  • andragogika neboli vzdělávání dospělých
  • didaktika a didaktická technika
  • psychologie pro vzdělávání dospělých
  • hodnocení, testování a měření ve vzdělávání
  • metody a postupy lektorství v odborných kurzech
  • výuka odborných disciplín

Velmi užitečné pro práci lektora dalšího vzdělávání jsou i další kompetence a dovednosti.

Snad tou nejdůležitější je komunikace. Aktivní přístup k práci, zájem o celoživotní učení a sebevzdělávání jsou stejně nezbytné, jako samostatnost a flexibilita. Lektor by také měl umět pracovat s počítačem a být zaměřen na potřeby zákazníků. Prezentační dovednosti, díky kterým dokáže zaujmout své publikum jsou vítaným prvkem.

Podrobný popis povolání a více informací najdete na webu Národní soustavy povolání.

Lektor dalšího vzdělávání jen neučí

Pracovní činností lektora dalšího vzdělávání není pouze lektorování a výuka. Ještě před samotnou výukou si lektor do detailů a dle didaktických zásad vytváří obsah a cíle jednotlivých vzdělávacích kurzů. V návaznosti na zmíněné připravuje techniku i učební pomůcky. Připravuje a sestavuje dílčí prezentace. Teprve poté přichází na řadu samotná prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, během které se také zaměřuje na motivování účastníků vzdělávacího programu. Důležitou součástí práce lektora je ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků a poskytování individuálních konzultací. Činností, kterým se lektor během své práce věnuje, je celá řada. Další výčet najdete na webu Národní soustavy povolání.

Získejte nové znalosti a dovednosti

Chcete se více ponořit do tématu vzdělávání dospělých a lektorování? Najděte si vhodný vzdělávací kurz. Ten můžete vybírat buď podle místa, kde je kurz realizován, anebo se vzdělávejte online. Rozhodující pro výběr kurzu by však měl být jeho obsah. Zajímá vás didaktika, hodnocení nebo spíše prezentační dovednosti? Kurzy si můžete vyhledat na www.vzdelavaniaprace.cz. Zde také najdete volná místa či zkoušky.

Láká vás profese lektor dalšího vzdělávání – staňte se jím!

Jestli je vaší silnou stránkou a přirozeností prezentování a vystupování před lidmi, zajímáte se o vzdělávání dospělých a chcete předávat vědomosti dál, pak je profese Lektor dalšího vzdělávání přesně pro vás. Získejte profesní kvalifikaci (osvědčení o získání profesní kvalifikace), která potvrzuje, že máte znalosti a dovednosti k této profesi. S osvědčením máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Abyste osvědčení získali, je potřeba úspěšně složit zkoušku, kde prokážete, že tématu rozumíte a profesi budete vykonávat kvalitně. Co vše ke zkoušce potřebujete znát a umět, najdete na webu Národní soustavy kvalifikací – Lektor dalšího vzdělávání.

Ať už získáte potřebné znalosti samostudiem nebo se přihlásíte do kurzu, je jen na vás. Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti.

Pak už se stačí přihlásit ke zkoušce. Vybrat si můžete z celé řady autorizovaných osob. U všech musíte splnit stejné podmínky, pouze cena za zkoušku se může lišit.

Mohlo by vás zajímat: Čeká vás pracovní pohovor? Poradíme vám, jak se na něj připravit