Jak si prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace dodělat maturitu?

Některé obory vzdělání lze složit z jedné nebo několika profesních kvalifikací. Získá-li zájemce osvědčení o všech těchto profesních kvalifikací, bude moci na příslušné škole složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou nebo maturitní zkoušku) a získat tak výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Stačí splnit několik podmínek

  1. V rámci Národní soustavy kvalifikací lze v první řadě získat tzv. profesní kvalifikaci. To je kvalifikace, která uchazeči zvyšuje šanci, že získá v daném oboru práci nebo živnostenský list.
  2. Dalším krokem je získání všech profesních kvalifikací, které obor vzdělání skládají.

Chcete prostřednictvím profesní kvalifikace získat vyučení nebo maturitu? To je ale možné pouze v případě, že:

  • existuje příslušný obor vzdělání a
  • uchazeč získá potřebné profesní kvalifikace.

Teprve po splnění obou podmínek a po zaslání žádosti na danou školu je možné, aby uchazeč složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku na škole a získal tak výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Seznam oborů vzdělání, které lze takto získat najdete ZDE – na webu Národní kvalifikace.

Jak to tedy vypadá v praxi?

Řekněme, že se rozhodnete získat výuční list pro profesi Instalatér. Na webu Národní kvalifikace si vyhledáte tento obor a rozkliknete.

Na výsledné stránce se v části školní obory dozvíte, které profesní kvalifikace potřebujete získat, abyste se mohli později přihlásit ke zkoušce pro získání výučního listu oboru Instalatér. Jde o profesní kvalifikace:

  • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
  • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
  • Topenář

Uvedené profesní kvalifikace jsou vizuálně spojené zeleným pojítkem, znamená to, že ke zkoušce potřebujeme mít všechny tři.

Navíc na webu i vidíte, že dále můžete pokračovat ve specializaci a stát se Topenářem montérem kamen na biomasu s teplovodním výměníkem. Tato užší specializace vám může opět pomoci získat konkurenční výhodu a mít větší šanci získat pracovní místo.

Víte, že s osvědčením o profesní kvalifikaci můžete získat živnostenské oprávnění?