Jak uspět u pohovoru? Ukažte, co umíte…

Firmy hledají zaměstnance, kteří jsou odborníci ve svém oboru a ovládají dovednosti potřebné pro výkon povolání. Pak je velká pravděpodobnost, že zaměstnanec ve své práci bude úspěšný. Většina požadovaných obecných dovedností je shodná pro řadu povolání a také jsou uplatnitelné při studiu i v osobním životě. Co byste měli umět, abyste obstáli v zaměstnání a jaké dovednosti vyzdvihnout u pohovoru, abyste zaujali?

Jaké jsou vaše dovednosti?

V tomto článku se nedočtete o profesních dovednostech. Ty totiž úzce souvisí s konkrétní odborností a s určitou profesí či povoláním. Ale představíme vám dovednosti, které jsou požadované na téměř každé pracovní pozici a které ocení každý zaměstnavatel

Počítačové dovednosti

V dnešní digitální době je standardem ovládat počítač a programy v něm. Zaměstnavatelé ve většině případů požadují uživatelské dovednosti v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), vyhledávání na internetu, používání e-mailové schránky a komunikaci prostřednictvím e-mailu, vytváření obsahu, základy bezpečného chování a další.

Mohlo by vás zajímat: Počítačové dovednosti – proč jsou dnes důležité a jak je získat?

Jazykové dovednosti

Vaší výhodou při hledání nové práce může být certifikát z jazykové zkoušky, který potvrzuje dosaženou jazykovou úroveň. Jestliže žádný takový certifikát nemáte, nezoufejte. Vzdělávací organizace nabízejí řadu jazykových kurzů se závěrečnou zkouškou nebo můžete prokázat schopnost komunikovat v cizím jazyce také rovnou na pohovoru.

Komunikační schopnosti

Jak jste zdatní v komunikaci a vaše vyjadřovací schopnosti si budoucí zaměstnavatel ověří během několika prvních minut na pohovoru. Ale pozor, nejedná se pouze o slovní vyjadřování, důležité jsou i další složky. Neverbální komunikace, kam patří podání ruky, mimika obličeje, gesta, pohyby rukou, váš postoj i pozice vašeho těla při sezení o vás prozradí mnoho. Dbejte na to, aby vaše celkové vyjadřování působilo profesionálně.

Týmová spolupráce, umění jednat s lidmi a asertivní jednání

Další nezbytnou dovedností je týmová spolupráce. Na pohovoru ji těžko předvedete, ale můžete popsat, jak jste spolupracovali na plnění úkolu se svými kolegy, např. jak probíhala konzultace a porady k danému úkolu či jak jste došli v případě odlišných názorů ke kompromisu. S tím souvisí umění jednat s lidmi a ovládání principů asertivního jednání, což je také vítanou dovedností.

Mohlo by vás zajímat: Proč je důležité se vzdělávat po celý život?

Dovednost sebeprezentace a sebereflexe

Také byste se měli zaměřit sami na sebe. Při pohovoru je důležitá sebeprezentace a vyjádření vlastního názoru. Možná během pohovoru zazní otázka: Co se vám povedlo a nepovedlo za poslední rok? Tato otázka ověřuje, jak o sobě přemýšlíte a zda své jednání dokážete adekvátně posoudit. 

Rozvíjejte se a vzdělávejte se ve své profesi

Chcete se posouvat dál a profesně růst? Školení, vzdělávací kurzy, semináře a konference prohloubí vaše znalosti a dovednosti, ukáží vám nový pohled na obor a rozvinou vaše dovednosti pro výkon povolání. A hlavně jste perspektivní pro vašeho současného i potenciálního zaměstnavatele.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.