Jak zaujmout zaměstnance? Nejlepším benefitem je vzdělávání

Sedm z deseti zaměstnanců považuje za klíčový benefit v zaměstnání možnost vzdělávání. Vyplynulo to z průzkumu společnosti EdAssist. Uvědomuje si to i stále více tuzemských zaměstnavatelů. Proto získávají na důležitosti různé kurzy, či programy. Velmi oblíbené je například studium MBA..

Klesající míra nezaměstnanosti způsobuje napětí na trhu práce. Pro firmy se stává čím dál tím větším problémem najít zaměstnance a přebírají tak pracovní síly od konkurence. Stále důležitějším faktorem je motivace nových i stávajících pracovníků. Firemní benefity zvyšují schopnosti a dovednosti zaměstnanců a jsou prospěšné i pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich funkci. Zaměstnavatelé tím dávají najevo, že svým podřízeným věří a počítají s nimi i do budoucna. Ze schopného a funkčního týmu vyplývá vyšší produktivita práce a s ní spojený vyšší zisk.

Jsme spokojení

Průzkum společnosti EdAssist ukazuje, že téměř 70 procent dotazovaných považuje možnost získávání nových vědomostí za jeden z nejzajímavějších firemních benefitů. Popularitu si získává vzdělávání například doplňkové studium programů MBA.

„V České republice je situace pro zaměstnavatele ještě o to těžší, neboť Češi jsou velmi spokojení zaměstnanci. Dokonce dle světového průzkumu jsou desátí nejspokojenější. Proto je nutné nabízet kvalitní firemní benefity a dle našich zkušeností patří studium MBA mezi ty nejoblíbenější z oblasti vzdělávání,“ uvádí ředitel CEMI institutu Štěpán Mika, jehož instituce nabízí programy MBA.

Chceme být on-line

V posledních letech roste zájem především o studium přes internet. Studenti tak mohou své konzultace se specialisty a lektory MBA programů řešit prakticky odkudkoliv. S tím se podle průzkumu zadaným institutem CEMI ztotožňuje nadpoloviční většina respondentů. Obecnou výhodou tohoto typu studia je možnost zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán svým individuálním potřebám. Studující tak není omezen místem ani časem, a proto se hodí i pro vytížené osoby.

„Za 6 let našich zkušeností pozorujeme, že vzdělávací programy a kurzy začínají společnosti stále častěji zařazovat jako benefity. A není to doménou jen velkých úspěšných firem. Výhody vzdělávání si v posledních letech uvědomují i malé a střední podniky, velmi často se stává, že automaticky s postupem na manažerskou pozici dostává zaměstnanec možnost doplnit si znalosti formou MBA studia,“ doplňuje k problematice vzdělávání Mika.

Polepšíte si

Podle studie Asociace institucí manažerského vzdělávání takřka polovina absolventů některého z MBA oborů (45 procent) získala větší prestiž ve svém současném zaměstnání. Celkem 67 procentům respondentů pomohlo MBA v jejich osobním rozvoji.

„Přes 70 procent absolventů uvedlo, že jim studium MBA pomohlo k získání nebo realizaci konkrétního projektu, obchodu, které by jinak zřejmě nerealizovali,“ doplnil šéf asociace Pavel Makovský.

Nejvíce těch, kdo zůstali na stejné pozici managementu, je z nejvyššího vedení, z nějž již není kam růst. Podobné výsledky přinesl i výzkum společnosti Insight z roku 2011.

O MBA titulech

Studium je chápáno jako profesní vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální. Ministerstvo školství neprovádí jeho akreditaci. Získaný titul BBA v ČR neznamená absolvování vysoké školy. Tituly BBA, MBA a LLM právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem. Využívání titulu není zákonem regulována, hovoří se o něm jako o profesním.

Zdroj: www.tyden.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz