Jaké silné stránky by měl mít každý výživový poradce?

Společně s tím, jak se stále více a více rozmáhají civilizační choroby, hledají se i efektivní řešení, jak s nimi bojovat. Proto roste poptávka po odbornících, kteří se věnují lidem s těmito potížemi, efektivně je motivují ke změně a zároveň disponují odbornými znalostmi. Máte i vy přehled v tomto oboru? Můžete se stát kvalifikovaným výživovým poradcem.

Kdo je to výživový poradce?

Výživový poradce je odborník, který umí klientovi srozumitelně a věcně vysvětlit zásady správné výživy, sestaví mu jídelníček na míru a naučí ho, jak si jídelníček dále může tvořit sám, a především klienta motivuje k jeho dodržování. Výživový poradce by měl ke každému klientovi přistupovat individuálně, na základě podrobné analýzy jeho životního stylu a potřeb.

Získejte potřebné znalosti, přihlaste se ke zkoušce z profesní kvalifikace a staňte se kvalifikovaným výživovým poradcem.

Již z popisu výživového poradce vyplývá několik vlastností a silných stránek, které by měl odborník věnující se životnímu stylu a výživovému poradenství mít.

Efektivní komunikace

Je důležité si uvědomit, že klient i poradce jsou si ve vzájemném vztahu rovni. A podle toho je také potřeba volit styl komunikace, který by měl být založený hlavně na důvěře. Pokud se bude jedna strana stavět do nadřízené pozice, nebude to fungovat. Dobrý výživový poradce se umí ptát, zjišťovat potřeby svých zákazníků, ale na druhé straně dokáže své nápady a tipy komunikovat tak, že jsou správně pochopeny a klient se cítí přirozeně motivovaný a podpořený, nikoliv frustrovaný a v podřízené pozici.

vyzivovy poradceCeloživotní učení

S tím, jak roste míra vědeckého poznání, mění se často i doporučení v oblasti výživy a stravy. Vznikají nové výživové směry a dobrý výživový poradce si je tohoto vývoje vědom. Neustále se tedy vzdělává ve svém oboru, sleduje nové trendy, ale zároveň je na základě svých odborných znalostí schopen je i kriticky vyhodnotit. Díky tomu je jeho poradenství vždy ku prospěchu jeho klientů.

Plánování a organizování práce

V běžné praxi má výživový poradce více klientů, a proto je potřeba si efektivně a precizně zorganizovat práci. Důležité je umět si naplánovat pravidelné intervaly společných setkání s klienty, stejně jako vést si pečlivě záznamy o jednotlivých klientech, jejich postupech a výsledcích.

Proklientský přístup

Výživový poradce by si také měl uvědomit, že je zde především pro svého klienta a jeho vlastní ego by mělo jít stranou. Příkazy, zesměšňování nebo ponižování klienta (byť myšleno „dobře“) zde nemá absolutně žádné místo.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte www.blog.vzdelavaniaprace.cz. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru, nebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.