Je práce s medem tou nejsladší na světě?

Včely medonosné se po naší planetě proletují již více než 25 milionů let. Lidé si už v pradávných dobách rychle všimli, jak jsou včely užitečné a poznali, jak medová pochoutka prospívá jejich zdraví, proto ji sháněli takřka odjakživa.

Karel Zelinka pochází z Popovic, vesnice ve Slováckém prostředí v blízkosti Uherského Hradiště. Je mu čtyřicet jedna let, je ženatý, má střední odborné vzdělání a pracuje jako vedoucí výroby. Mezi jeho velké záliby patří chov včel a prodej medu, Karel Zelinka se totiž stará o 50 včelstev, které má umístěny na dvou různých místech, což jistě zaměstnává nejen jeho volný čas, ale i volné chvíle jeho rodiny. V současné době je med od včelaře velmi žádaný a poptávka vysoce překračuje nabídku, ale stejně tak je obtížné najít vhodný prostor a hlavně způsob, jak med nabízet a prodávat.

Výroba medu jako součást povolání

Karel nabízí svůj med a výrobky z něj na jarmarcích a farmářských trzích a věří, že spolu s certifikací by propagace jejich medu zjednodušila prodej a certifikát by současně zaručoval spotřebitelům ocenění a kvalitu zboží. Do budoucna si Karel Zelinka a jeho rodina slibuje rozšíření počtu včelstev a rádi by se plně věnovali chovu včel a výrobě medu jako součásti podnikání. Proto, když přišla nabídka od vzdělávací agentury KUSTOD s.r.o., aby se zapojil do projektu Uznávání a ověřování kvalifikací (UNIV3) a zúčastnil se pilotního ověřování Zpracovatel včelích produktů, neváhal a přihlásil se.

Účastníci kurzu si mohli vyzkoušet práci se včelami a jejich produkty

Pilotní ověřování pro včelaře obsahovalo prvotní ověření (IDM modul), samotnou výuku a závěrečnou zkoušku. Karel se měl zúčastnit jen první a závěrečné části, jelikož má s chovatelstvím bohaté zkušenosti, což se při IDM ověřilo. První část si Karel Zelinka vychvaluje, říká, že byla velmi dobře zorganizovaná, a i přesto, že se další výuky nemusel účastnit, na některé moduly docházel, viděl práci lektora a měl příležitost poznat nové možnosti chovu včelstev a dozvědět se o jiných způsobech zpracování produktů z medu.

Výuka byla vedena z převážné části přímo v terénu (teorie i praxe), účastníci si mohli vše prakticky vyzkoušet, zeptat se lektora na jakékoliv otázky přímo na místě, což vedlo k lepšímu pochopení a zapamatování nových informací. Po celou dobu lektor účastníky motivoval k vyzkoušení práce se včelami a jejich produkty, byl velmi vstřícný, poskytoval dostatečné množství informací a odpovídal na všechny dotazy. Pro Karla a vlastně i pro ostatní účastníky nebylo nutné brát si volno v práci, protože časový harmonogram výuky byl naplánován tak, aby i zaměstnaní mohli docházet až po pracovní době nebo o víkendu.

Pilní studenti získali certifikát bez problémů

Závěrečnou zkoušku ukončil Karel i ostatní účastníci kurzu bez problémů. Závěrečným výstupem bylo získání certifikátu. Karel by v kurzu uvítal více informací o chovu včelích matek, jejich přidávání do včelstva a jejich výměna ve včelstvech. Domnívá se, že jsou tyto informace pro zdravý chod včelstva a kvalitní včelí produkt velmi důležité. Oproti tomu by ubral na informacích o údržbě okolní zeleně a okrajových činnostech.

Karel doporučuje zájemcům včelařům, aby absolvovali kurz a obohatili své zkušenosti a znalosti a jen lituje toho, že není tato certifikace potřebná pro každého včelaře, jako je tomu například u myslivosti nebo rybářství. Zamezilo by se tak častým nezdarům u začínajících včelařů a zbytečným úhynům jinak zdravých včelstev. Kurz umožní začínajícímu včelaři dostatečně se připravit na chov včel a správně zpracovat jejich produkty a obohatit se vědomosti zkušenějšího včelaře. Získaný certifikát jen završí úsilí a umožní kvalitnější nabídku pro prodej medu a produktů z něj.

Složení zkoušky před autorizovanou osobou a získání osvědčení umožňuje následné založení firmy

Nyní Karel velmi vážně zvažuje možnost složení zkoušky i před autorizovanou osobou a jistě si brzy splní svůj sen a založí si rodinný podnik pro chov včel a zpracování včelích produktů. Vždyť med je nejen vynikající potravinou, ale i pomocným lékem na mnohé neduhy. A bez včelího opylování bychom nemohli sklízet ani jinou úrodu.

Zdroj: www.nuv.cz


TIP: Registrujte se zdarma na www.vzdelavaniaprace.cz a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek.