Ještě nemáte EQF ve vašem životopise? 3 důvody, proč se s tímto pojmem seznámit ještě dnes!

Zkratka EQF značí tzv. evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework). Díky tomuto společnému pohledu můžeme porovnávat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Evropský rámec kvalifikací má celkem osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny existující kvalifikace objevující se na trhu práce.

Proč mít jednotný systém?

Kvalifikační rámec má tu výhodu, že jednotlivé znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventů nejrůznějších oborů popisuje z hlediska obecných, a především stejných požadavků v rámci celé EU. Díky tomu se EQF stává jedním ze společných nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů v celé Evropě. Mezi největší přínosy potom patří zjednodušení studijních a pracovních cest, výjezdů i pracovních míst; podpora možností celoživotního vzdělávání a především – pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům orientovat se v úrovních kvalifikací.

Údaje o úrovni EQF jsou od roku 2017 součástí všech absolventských vysvědčení. Zahajuje se již v 9. třídě a jejich ekvivalentech v jiných evropských zemích – zde se uvádí úroveň EQF2. Po vyučení se na střední škole získá absolvent kvalifikační stupeň EQF 2 a 3. Maturitní vysvědčení v sobě obsahuje potvrzení o dosažení kvalifikačního stupně EQF 4. Diplomy získané dokončením a absolvováním vyšších odborných škol a konzervatoří jsou označené kvalifikační úrovní EQF 6.

Celkem je možné dosáhnout až 8 kvalifikačních úrovní:

  • 1. základy vzdělání (základní škola speciální)
  • 2. základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)
  • 3. střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)
  • 4. střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)
  • 6. vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)
  • 7. vysokoškolské – magisterský studijní program
  • 8. vysokoškolské – doktorský studijní program

Nová kariéra v zahraničí

Uvažujete o kariéře v zahraničí? Plánujete zvýšit si v cizině vzdělání a studovat tam nový obor? Pak na nic nečekejte a uveďte do svých podkladů i údaj o kvalifikační úrovni. Díky tomu dokáže váš budoucí zaměstnavatel zjistit, zda splňujete základní kritéria přijetí na základě vzdělání a dosažených zkušeností.

Přečtěte si: Víte, že k životopisu Europassu lze přidat Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace?

Přichází zaměstnanec z ciziny na vaše pracoviště?

V takovém případě je pro vás zásadní informace, jaké vzdělání a pracovní zkušenosti daný uchazeč má. Ale pokud vám jen předloží originální doklad o vzdělání, může být obtížné určit, zda je pro výkon pozice dostatečně kvalifikovaný. S doplněným EQF máte ale práci ušetřenou. Porovnáte jeho úroveň EQF a získáte rychle základní představu.

Mít informace jen na vysvědčení nestačí

Možná si teď říkáte, proč je nutné uvádět úroveň EQF i do životopisu, když je máte uvedené na vysvědčení? První důvod je ten, že se na vysvědčení a diplomy uvádí až v posledních letech. V případě, že jste studium dokončili dříve, EQF zde uvedené mít nemusíte. A druhým důvodem je to, že zaměstnavatelé se obvykle podívají nejdříve na životopis nebo motivační dopis. V případě, že tyto informace nenajdou už zde, nemusí mít potřebu hledat v dalších dokumentech a automaticky vás mohou vyřadit.

Více informací najdete na webu: www.nuv.cz/eqf

Vytvořte si životopis zdarma a on-line i s dodatkem k osvědčení o získání profesní kvalifikace