Kritické myšlení (nejen) v zaměstnání

Kritické myšlení bývá stále častěji skloňovaným pojmem. Některé školy dokonce zavádí výuku těchto předmětů, aby i děti a dospívající byli schopni rozlišit fakta od nejrůznějších hoaxů, které se v éře internetu šíří neuvěřitelnou rychlostí. Jak vám tedy může schopnost kritického myšlení pomoci ve vašem zaměstnání a o co vlastně v této formě myšlení jde?

Co je to kritické myšlení?

V první řadě je potřeba si říct, že slovo „kritické“ zde vůbec neznamená „kritiku“ jakou si hned představíme – tedy negativní hodnocení nebo vyzdvihování nevhodných vlastností a vytýkání chyb. „Kritické“ zde sice také znamená hodnocení, ale jde o hodnocení a ověřování faktů, které jsou  kontrolovány z několika zdrojů a především – jde o schopnost rozlišovat a objektivně posuzovat získané informace.

Díky kritickému myšlení jsme potom schopni ověřovat si nalezené informace, vytvářet rešerše na daná témata s využitím více různých zdrojů a také „nenaletět“ na nejrůznější podvodné zprávy a vymyšlené novinky.

Je vhodné kriticky myslet i v práci?

Někdy mají nadřízení pracovníci pocit, že by zaměstnanci neměli příliš samostatně myslet, ale jen plnit zadané úkoly. Existují ale profese, u kterých je kritické myšlení základem celé pracovní pozice. Které to jsou?

Detektiv pro prošetřování událostí

Detektiv pro prošetřování událostí je pozice, na které se bez schopnosti samostatného a racionálního myšlení neobejdete. Detektivové musí znát právní normy a být schopni je aplikovat v oblasti bezpečnostně právní problematiky, orientovat se ve formách, metodách a prostředcích soukromé detektivní činnosti nebo zpracovávat a analyzovat informace při prošetřování událostí.

Více informací o možnostech rekvalifikace na tuto pozici najdete zde.

Metodik sociálně patologických jevů

Hlavními úkoly metodika sociálně patologických jevů jsou orientace v pedagogické diagnostice, evaluace preventivní strategie a minimálního preventivního programu školy, orientace v oblasti prevence rizikového chování nebo případové práce se žáky a studenty a jejich rodiči. Je tak potřeba umět se správně ptát, nehodnotit případ jen dle výpovědi jednoho ze zúčastněných a dohledávat si objektivní fakta ke konkrétním případům.

Jak se stát metodikem sociálně patologických jevů? Více informací o této pozici dohledáte na webu Národní soustavy kvalifikací.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na blog.vzdelavaniaprace.cz.

Zpětná vazba není kritika. Jak ji dávat zaměstnancům a jak ji jako zaměstnanec přijímat?