Které studium vyrábí nejvíc nezaměstnaných? Problémy mají architekti, stavebníci i horníci

Jakou univerzitu a obor vybrat, aby člověk nebyl po promoci bez práce? Mezi ekonomickými fakultami boduje VŠE, mezi technikami se nejnižší nezaměstnaností mohou pochlubit absolventi Fakulty strojní ČVUT, hned v závěsu za nimi následují strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni. Problémy naopak čekají studenty oborů, které jsou v útlumu.

Právě v těchto dnech se uchazeči o vysokoškolské studium rozhodují, kam poslat přihlášky, jelikož je většina univerzit přijímá jen do konce února. Kromě dostupnosti a dobré pověsti školy by se člověk měl zajímat o budoucí uplatnění. Jako určité vodítko může posloužit porovnání nezaměstnanosti absolventů podle fakult a oborů, které vytvořilo Středisko vzdělávací politiky Univerzity Karlovy a které v aktuálním vydání přináší týdeník Ekonom.

Téměř stoprocentní jistotu práce nabízí studium medicíny. Zvolená škola téměř nehraje roli. Nezaměstnanost absolventů lékařských fakult se pohybuje pod 1,5 procenty. Stejně jako v dalších případech se jedná o míru nezaměstnanosti absolventů z doby půl roku až dva roky po dokončení školy. Velmi dobře se uplatňují také absolventi práv – u čtyř právnických fakult v Česku kolísá nezaměstnanost mezi 0,7 a 3,1 procenty. Nejlépe jsou na tom pražská práva.

V dalších oborech už hodně záleží na tom, jakou konkrétní fakultu člověk vystuduje. Například u ekonomie se vyplatí zvolit pražskou VŠE, hned několik fakult této školy obsadilo čelní místa žebříčku zaměstnanosti absolventů. Nejlépe je na tom Fakulta informatiky a statistiky s 0,9 procenty nezaměstnaných absolventů. Na chvostu žebříčku s 7,6 procenty naopak skončila Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné.

Mezi humanitními obory excelovaly fakulty Univerzity Karlovy. Třeba absolventi Fakulty humanitních studií se mohou pochlubit jen půlprocentní nezaměstnaností. Stejně jako u dalších oborů je ovšem potřeba vzít v úvahu, že za dobrými výsledky fakult a škol sídlících v Praze stojí zčásti i to, že jejich absolventi ve větší míře hledají práci právě v metropoli a jejich nezaměstnanost je i proto v průměru nižší.

Ze strany podniků neustále zaznívá, že na pracovním trhu chybí kvalifikovaní technici. „Na trhu není dost absolventů oborů jako robotika, automatizace nebo elektroprojekce,“ říká personální manažerka firmy ABB Česká republika Jana Vašíčková. Společnosti Siemens, Škoda Auto a další dlouhodobě postrádají konstruktéry a vývojáře. Ti spolu s programátory chybí i České spořitelně. „Získat kvalifikované IT odborníky pro práci v bankovnictví je stále náročný úkol,“ potvrzuje Alena Nováková z Expobank.

Přesto neplatí, že všichni čerství technici najdou práci. „Dobře si vedou absolventi strojních, informačních, elektrotechnických fakult,“ říká Martin Zelenka ze Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK. Problémy podle něj naopak mají studenti oborů, které byly nebo jsou v útlumu – tedy například architektury, stavebnických a hornických fakult. Roli hraje opět i kvalita školy nebo míra v jaké spolupracuje s praxí.

Nejnižší nezaměstnaností absolventů mezi technickými školami se může pochlubit Fakulta strojní ČVUT, nejhůře je na tom Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci s více než 7 procenty nezaměstnaných absolventů. „Celkově na tom však absolventi technických fakult nejsou špatně. Jejich průměrná míra nezaměstnanosti je třetí nejnižší po absolventech lékařských a právnických fakult,“ podotýká Zelenka.

Nezaměstnanost absolventů je podstatně ovlivněna i celkovým vývojem pracovního trhu. Až do roku 2008 se situace absolventů všech vysokých škol zlepšovala. „Po nástupu ekonomické krize došlo k nejvýraznějšímu zhoršení uplatnění absolventů u technických, zemědělských, ekonomických a přírodovědných fakult,“ popisuje Martin Zelenka. Následně se situace začala obracet k lepšímu. Nyní je průměrná míra nezaměstnanosti na nejnižších hodnotách od roku 2008, což je dobrá zpráva i pro absolventy.

Zdroj: Ekonom


 

TIP: Chcete zjistit, jaká je poptávka po vaší profesi v okolí vašeho bydliště? Anebo kde se ve vašem oboru pohybují platy? Registrujte se zdarma na portálu www.vzdelavaniaprace.cz a získejte řadu výhod, které nabízí.