Které vzdělávací akce budou pro vás nejpřínosnější?

V současné době to vypadá, že se s vzdělávacími kurzy a školeními doslova roztrhl pytel. Jak si ale vybrat ze záplavy možností ty nejužitečnější?

V případě, že pracujete ve větší firmě, je další vzdělávání pracovníků v režii HR oddělení, případně se o ně mohou starat přímo vedoucí jednotlivých sekcí. Máte-li pocit, že je vhodné, abyste si osvěžili nebo získali nové znalosti ve vašem oboru, neváhejte oslovit svého nadřízeného. Tímto krokem je možné získat i další „plusové“ body, protože zaměstnanci, kteří se aktivně zajímají o svůj rozvoj, bývají ve firmách ceněni.

Firmy, kterým záleží na rozvoji znalostí a odbornosti svých zaměstnanců, do své organizační struktury stále častěji zařazují pozici Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ať už uvažujete o této pozici a chcete získat nové informace anebo jen máte zájem vybrat si novou vzdělávací akci, dodržujte při svém výběru několik základních kritérií.

Čeho chcete novým kurzem dosáhnout?

V první řadě si vždy stanovte cíl vašeho vzdělávání. Tedy konkrétní znalosti nebo dovednosti, které vás posunou ve vašem oboru někam dále a které chcete absolvováním kurzu získat.

  • Je kurz zakončen žádaným certifikátem?
  • Získáte znalosti, díky kterým vás může čekat povýšení?

Vždy zvažte, jaký reálný výstup můžete po absolvování očekávat a podle toho si volte danou vzdělávací akci.

Online nebo offline?

Karanténní období nám ukázalo, že velká část vzdělávacích akcí, včetně těch, u kterých by to člověk nečekal, se přesunula do online prostředí. Velká výhoda je ta, že online kurzy nebo školení je možné absolvovat prakticky odkudkoliv. Odpadá tak nutnost dojíždění a kurzy jsou díky tomu mnohem přístupnější větší části klientů. Na druhou stranu, nevýhoda této formy je absence osobního kontaktu. A ta je u některých typů akcí velmi důležitá. Je například obtížnější vyzkoušet si koučování a motivování ostatních v momentě, kdy je vidíme jen přes obrazovku počítače a nemůžeme vycházet z řeči těla a gestikulace.

Jste začátečník nebo profesionál?

Potom můžeme zjišťovat to, zda bude kurz postaven na hloubkovém přístupu, kdy získáme sice malý rozsah nových informací, které ale jdou do hloubky a prohloubí naše již stávající znalosti; anebo je kurz postaven na povrchovém přístupu. V takovém případě získáváme velké množství informací, ovšem ty zůstávají pouze na povrchu problematiky. Tento typ kurzu je typický pro kurzy úvodní nebo začátečnické.

Klasika nebo moderna?

Na základě obsahu, cílů a přístupů, na kterých je vzdělávací akce založena, se vytváří metody výuky. Metody výuky jsou vlastně konkrétní postupy, kterými dosahujeme naplnění vzdělávacích potřeb účastníků. Hledáme-li kurz, ze kterého si chceme odnést především informace a nové znalosti, pak jsou vhodné akce s tradičními metodami výuky, jako jsou přednášky, přednášky s panelovou diskuzí apod. Pokud je ale našim cílem naučit se řešit samostatně nové situace, získat fyzickou dovednost anebo analyzovat neobvyklé situace, potom je vhodné zvolit si kurz, kde převládají aktivizační metody výuky. Těmi může být řešení případových studií samostatně nebo v týmu, hraní rolí, divadlo, diskuzní kroužky apod.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte www.blog.vzdelavaniaprace.cz. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.