Kurz Art grafik pomohl absolventkám profesně růst

Jana, Kamila a Jiřina. Tři mladé ženy z Plzně. Tři různé důvody a motivace, které je přivedly na podzim loňského roku na kurz Art grafik, pořádaný v rámci projektu UNIV 3 v Plzni. Tři zajímavé způsoby využití nabytých znalostí a dovedností, ověřených závěrečnou zkouškou. Jedno společné: pro všechny splnil kurz svůj účel a díky získanému certifikátu se uplatňují v praxi. Pro Kamilu a Janu byl kurz prohloubením znalostí a startem v oboru, ke kterému měly díky formálnímu vzdělání blízko. Po absolvování škol se mu však nevěnovaly.

Jana a její cesta ke grafice

Jana vystudovala učitelství výtvarné výchovy a psychologie na Pedagogické fakultě v Plzni. Po škole ale nastoupila na kancelářské místo do akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. Před nástupem na mateřskou dovolenou zastávala funkci asistentky obchodního ředitele.

Prostor pro vlastní tvorbu přišel právě až na mateřské. Při ní si Jana uvědomila, že nejvíc inklinuje ke grafice, přípravě letáků, plakátů a drobných tiskovin. K tomu je ale nutností ovládání grafických programů, které ji na škole trochu minuly.

„V té době tyto programy teprve začínaly, nikde nebyla šance se v nich zdokonalit a plně využít jejich možností. Dokonce jsem kvůli své diplomové práci docházela na fakultu strojní, protože jedině tam měli požadované vybavení,“ vysvětluje s úsměvem Jana. Účast v kurzu Art grafik pro ni byla rozhodně příležitostí, které se chopila. Její očekávání se splnilo. „Ač to pro mě jako maminku nebylo jednoduché s časem, snažila jsem se nevynechat jedinou lekci a vstřebat co nejvíce na hodinách, protože doma už prostoru mnoho nezbývalo.“

Zejména praktické zkušenosti kvitovala. „Možnost si vše po teorii hned vyzkoušet je velmi dobrá, upevníme si tak to, co slyšíme v teoretických částech,“ dodává. Jako ideální vidí právě široký rámec činností, které si na kurzu vyzkoušela a nakonec i osvojila, i když umět výborně ovládat grafické programy je otázkou praxe a cviku, kterou získává při každé své nové zakázce.

Certifikát ji pomohl rozšířit tvorbu a Jana se pomalu připravuje na rozjezd podnikání v grafickém oboru. Po mateřské, která jí končí za půl roku, se nechce vrátit do svého původního zaměstnání. Potřebuje kreativní a různorodou práci, což ji kancelář nenabízela. Zakázky se pomalu začínají hrnout, a tak doufá, že i ve velké regionální konkurenci obstojí. „Jsou zde velké možnosti, a pokud je člověk dobrý a jeho práce kvalitní, podnikání může fungovat,“ je přesvědčená Jana. Díky svému osobnímu zápalu to jistě zvládne.

Mohlo by vás zajímat: Víte, že k životopisu Europassu lze přidat Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace?

Kamile, jakožto absolventce grafického designu, kurz přinesl více praktického procvičování

Podobný osud má i Kamila, nedávná absolventka grafického designu na střední škole, která se ale v oboru původně nechtěla pohybovat. Částečně i kvůli nejistotě v ovládání grafických programů, které se dnes neuvěřitelně rychle vyvíjí a jsou nutností pro práci v oboru.

To, co jí ale nejvíce pomohlo a vyústilo v získání nové práce, byly moduly věnované předtiskové přípravě, marketingu a komunikaci se zákazníkem. A možná kontakty s lektory. I díky nim začala pracovat jako art grafička v jedné z významných plzeňských reklamních agentur.

Kamila se do kurzu přihlásila díky Úřadu práce v Plzni, kde se o možnosti dozvěděla. Očekávala zdokonalení v grafických programech, ale zejména komplexnost a propojení jednotlivých částí praktické práce v reklamních agenturách, obhájení svých návrhů před zákazníkem a hlavně export, přípravu a komunikaci s pracovníky v tiskárně.
Čas a intenzita výuky jí vyhovovaly. Některé části a moduly již znala ze školy, avšak prakticky procvičené a zajeté je neměla. Ze všech účastníků byla ale v tomto ohledu nejdál. To potvrzují i lektoři, kteří právě ji doporučili na nabízené místo v reklamní agentuře.

„S Kamilou byla výborná práce, vše, co jsme vysvětlovali, doslova hltala a bylo vidět, že ví co a jak,“ potvrzuje Petr Sichinger. U závěrečné zkoušky, která pro ni byla poměrně dlouhá, prokázala, že tuto práci zvládne a je na ni dobře připravena. „Původně jsem chtěla jít do jiného oboru, pracovala jsem i v kavárně, ale řekla jsem si, že to ještě zkusím a díky kurzu a hlavně certifikátu jsem ráda, že to vyšlo,“ říká spokojeně mladá dívka.

Mohlo by vás zajímat: Počítačové dovednosti – proč jsou dnes důležité a jak je získat?

Od chovatelky exotických ptáků k tvorbě grafických materiálů

Jiřina pochází z Opavy, kde vystudovala Střední průmyslovou školu strojnickou, obor Strojírenská technologie. Díky své lásce ke zvířatům a cestování si však po mateřské dovolené vybrala práci v plzeňské zoologické zahradě – postupně od chovatelky exotických ptáků a malých savců až po referentku propagačního a vzdělávacího oddělení, in-site projektů. V náplni své práce má mimo jiné i přípravu plakátů, brožur a ostatních tiskovin propagačního charakteru pro celou zoologickou zahradu. V zaměstnání obdržela program InDesign, Ilustrator a Photoshop minulý rok, kdy v ZOO přešli na novou tvorbu. „Jako samouk jsem neměla vůbec časový prostor se s nimi naučit pracovat během pracovní doby. Obdržela jsem jen základní informace a nachystané šablonky,“ říká.

Touha zlepšit své kvality v práci s těmito programy je tedy hlavním důvodem pro absolvování daného kurzu. Ten jí výrazně rozšířil obzory a hlavně odpověděl na spoustu otázek, které postupně vyvstávaly během její tvorby. O kurzu ji informovala kamarádka a zároveň bývalá kolegyně v práci. A její očekávání? Tým odborníků, kteří krok po kroku naučí, jak s programy pracovat. „Očekávala jsem, že se naučím připravit dokumenty do tisku a že nás tito odborníci seznámí s dnešními trendy v oblasti grafiky a korporátní identity,“ vysvětluje.

Kurz splnil očekávání a dokonce je i předčil. Teoretické bloky se střídaly s praktickými. Školitelé se účastníkům věnovali individuálně a vždy ochotně, měli připravené konkrétní příklady a činnosti. Velice kvitovala promítání jednotlivých postupů na plátno. Výuka byla také příjemně doplněna tištěnými materiály z běžné praxe. Velice vhodná byla z jejího pohledu návštěva tiskařských provozů. Tu také společně s prací s grafickými programy hodnotí jako nejvíce užitečnou.

A jak si stojí lektoři v očích Jiřiny? Byli vždy kvalitně připraveni a dle jejího názoru sdělili vždy maximum, i když byla spousta individuálních dotazů. Každému zvlášť dokázali poradit a nasměrovat ho na správnou cestu. Velice oceňuje volbu lektorů z řad zaměstnanců tiskáren, zde se projevila spolupráce lektorů „kantorů“ s lektory „praktiky.“ „Toto spojení bylo velice příjemné,“ líčí.

Z pohledu Jiřiny byl kurz zásadní pro její profesní rozvoj. Pomohl zlepšit její každodenní činnost, své poznámky z kurzu využívá téměř denně. Nabyté znalosti může využít i v budoucnu: „Tyto zkušenosti jsou samozřejmě přenosné, pokud bych měnila zaměstnání a pracovala v podobném oboru, jistě bych jich využila,“ říká.

Zdroj: UNIV3


TIP: Co přesně dělá Art grafik? Registrujte se na www.vzdelavaniaprace.cz a zjistěte podrobnosti o této profesi i nabídku volných míst.