Láká vás práce s realitami? Doplňte si potřebné vzdělání a získejte živnostenské oprávnění

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí. Takto charakterizuje Národní soustava povolání činnost Realitního makléře.

K popisu činnosti realitního makléře se váže novela zákona o realitním zprostředkování, která má zaručit odbornost a kvalifikovanost realitních makléřů, eliminovat neseriózní realitní kanceláře a zvýšit tak důvěru ze strany klientů k realitním makléřům. Jaké jsou možnosti získání kvalifikace pro realitní makléře?

Doplňte si potřebné vzdělání

Realitní zprostředkování je podnikatelskou činností zařazenou nově do vázaných živností, a to je podmíněno potřebnou kvalifikací. Abyste mohli získat živnostenské oprávnění, je potřeba doložit potvrzení o vzdělání či praxi. K získání živnostenského oprávnění vám také postačí osvědčení o získání profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel. K získání tohoto osvědčení je potřeba úspěšně složit zkoušku, která se skládá ze 6 odborných kompetencí:

  • Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit.
  • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.
  • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele.
  • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele.
  • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.
  • Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Potřebujete-li získat tuto profesní kvalifikaci, ZDE najdete přehled autorizovaných osob, u kterých můžete složit zkoušku a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace. Vyberte si autorizovanou osobu a oslovte ji se zájmem vykonat u ní zkoušku. 

Máte-li potřebnou kvalifikaci, získejte živnostenské oprávnění

Abyste mohli získat živnostenský list, je potřeba splnit určité podmínky. Těmi základními jsou plnoletost, bezúhonnost, svéprávnost a způsobilost k právním úkonům. Pro realitního zprostředkovatele je další povinností doložit odbornou způsobilost profesním osvědčením, jak jsme zmínili výše či doložit praxi.

Před návštěvou živnostenského úřadu byste měli znát místo provozovny, kde svou živnost budete vykonávat – u fyzických osob se většinou jedná o trvalé bydliště. Žádost lze podat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.