Láká vás práce ve strojírenství? Staňte se obsluhou CNC obráběcích strojů

Sledujete-li pravidelně nabídku pracovních příležitostí, pravděpodobně vám neušla vysoká poptávka po zaměstnancích pro obsluhu CNC obráběcích strojů. Pokud vás některý z inzerátů zaujal a plánujete na něj zareagovat, mohly by vás zajímat informace o rekvalifikačních kurzech a možném získání osvědčení o profesní kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací. Je vám vlastní pečlivost, zodpovědnost a není pro vás překážkou práce ve směnném provozu? Pak jste ideálním adeptem na tuto pozici.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Co obnáší práce obsluhy CNC obráběcích strojů?

CNC je zkratkou pro Computer Numerical Control, jde tedy o obráběcí stroje řízené počítačem. Ty obrábějí produkty podle konkrétně specifikovaných požadavků nastavených v tzv. NC programech tvořených řetězci znaků a příkazů, které se nazývají G-kódy. Při správném naprogramování CNC stroje značně zefektivňují výrobu.

Existuje několik variant CNC obráběcích strojů, liší se i přesná náplň práce v závislosti na konkrétních požadavcích zaměstnavatele. Obecnou náplní práce obsluhy CNC obráběcích strojů je zakládání dílců a následná kontrola obrobků, některé pozice však požadují i programování, přípravu polotovaru či volbu nástrojů.

Jak si doplnit potřebné vzdělání?

Pokud za sebou nemáte studium příslušného oboru vzdělání, můžete je nahradit získáním osvědčení o profesní kvalifikaci, které váš budoucí zaměstnavatel jistě ocení. Jak na to?

1. Nejprve navštivte stránky www.vzdelavaniaprace.cz, na kterých po zadání klíčových slov obsluha CNC obráběcích strojů najdete informace o kurzech, zkouškách i volných pracovních místech. Z vypsaných kurzů si vyberte ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům a možnostem.

2. Po úspěšném absolvování kurzu je třeba získat osvědčení o profesní kvalifikaci. Získání certifikátu je někdy možné i v rámci kurzu a je podmíněné úspěšným složením zkoušky dle kvalifikačního standardu.

Po absolvování zkoušky a získání osvědčení vám už nic nebrání ucházet se o místo v některé z vámi vybraných firem a začít pracovat na nové kariéře.

4 tipy, jak ani v krizi neztratit práci