Národní soustava kvalifikací pomáhá hledat kvalifikovanou pracovní sílu

Ačkoliv se technologie neustále zdokonalují a továrny se automatizují, lidský faktor je ve výrobě stále nepostradatelný. Strojírenské a elektrotechnické provozy tak vyžadují množství specializovaných pracovníků, jejichž počet na pracovním trhu ale často neodpovídá potřebám firem. Kromě absolventů specializovaných škol a učilišť proto nové pracovníky do strojírenských a elektrotechnických společností pomáhá zajistit také Národní soustava kvalifikací. Na Olomoucku ji využívají například společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech či SSI Schäfer.

construction-681554_1280

Mnoho lidí, kteří shání práci nebo se chtějí ve své kariéře vydat novým směrem, naráží na to, že nemají pro povolání kvalifikaci, nebo ji nemají jak doložit, protože pracují v jiném oboru, než který vystudovali. Uchazeči tak často potřebnými dovednostmi disponují, ale chybí jim osvědčení, jež by je k výkonu práce oficiálně opravňovalo. Podobné osvědčení lze přitom získat díky Národní soustavě kvalifikací (NSK). Nezáleží, jak se znalosti a dovednosti uchazeč naučí, NSK umožňuje absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace a získat tak celostátně uznávaný certifikát, který dokládá jeho odbornost. Aby kvalifikace přesně odpovídala poptávce trhu práce, na podobě zkoušek se podílejí samy firmy, takže personalisté přesně vědí, co mohou od uchazečů s osvědčením o profesní kvalifikaci čekat.

Šance pro uplatnění a rozvoj v novém oboru

Společnost Behr Bircher Cellpack BBC Czech, jejíž výrobní závod se nachází v Hranicích, se věnuje výrobě spínacích, rozvodných a řídících skříní pro průmyslové stroje a zařízení. Nabízí komplexní řešení od zpracování koncepce, přes projekci, vývoj softwaru až po samotnou výrobu elektrotechnických konstrukčních celků. Do výroby stále hledá nové zaměstnance: „Systém zkoušek z profesní kvalifikace ve spolupráci s Národní soustavou kvalifikací jsme uvítali, neboť se potýkáme s dlouhodobým nedostatkem pracovníků zejména pro montáž elektrických rozvaděčů, absolventů s potřebným elektrotechnickým vzděláním je málo. Umožnit těm, kteří nemohou najít práci nebo nejsou ve stávajícím zaměstnání spokojeni, aby se mohli vydat novým směrem, považujeme za dobrý nápad,“ říká vedoucí správy Behr Bircher Cellpack BBC Czech Lenka Čaganová.

Behr Bircher Cellpack BBC Czech získává formou rekvalifikace uchazečů z úřadu práce nové pracovníky s profesní kvalifikací Montér elektrických rozvaděčů. Teoretickou část zkoušky ověřující znalosti uchazečů zajišťuje Integrovaná střední škola ve Valašském Meziříčí, zatímco praktická výuka probíhá přímo ve výrobním závodě společnosti. „Díky tomu, že se zájemci dostanou v rámci praktické části rekvalifikačního kurzu přímo k nám do výroby, můžeme je vyškolit v souladu s našimi potřebami. A potenciální zaměstnanci zároveň mohou nahlédnout přímo do praxe, kde vidí, jaká byla jejich pracovní náplň,“ popisuje Lenka Čaganová.

Ve společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech se prozatím konaly dva kurzy zakončené zkouškou z profesní kvalifikace. Ačkoliv se může zdát, že pozice montéra elektrických rozvaděčů je spíše „chlapskou“ prací, v kurzech v obou případech mírně převažovaly ženy. „Musím se přiznat, že i mě poměr žen a mužů mezi uchazeči trochu překvapil, ale je to pravděpodobně dáno tím, že mezi nezaměstnanými je žen o něco více. Rozhodně ale v tomto ohledu mezi zaměstnanci neděláme rozdíly, pozice je vhodná pro obě pohlaví,“ dodává Lenka Čaganová.

Pomocník personalistů při popisu pracovních míst

Možnost prokázat svou kvalifikovanost a najít uplatnění v nové perspektivnější profesní oblasti – to přináší Národní soustava kvalifikací nezaměstnaným a těm, kteří jsou v práci nespokojení. Soubor kvalifikací s podrobným popisem konkrétních pracovních pozic však pomáhá i personálním oddělením firem při tvorbě popisů pracovních míst: „Národní soustava kvalifikací nám přináší možnost pracovat s ucelenou klasifikací a popisem jednotlivých profesí. V současnosti se jednotlivé obory a profese studují na různých školách pod odlišnými názvy, a proto je metodika NSK velice praktická a snadno použitelná pro nábor vhodných uchazečů,“ říká vedoucí personálního oddělení společnosti SSI Schäfer Jana Kutínová.

Německá rodinná firma SSI Schäfer, jejíž výrobní linka se nalézá také v Hranicích, patří mezi přední dodavatele komplexních logistických systémů. Společnost nejvíce spolupracuje s absolventy profesní kvalifikace obsluha CNC strojů, neboť tento kurz v rámci Národní soustavy kvalifikací probíhal právě v hranické pobočce.

zdroj: Národní ústav pro vzdělávání


TIP: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám přináší státem garantovanou Národní soustavu kvalifikací v praxi – účinné propojení zájemců o práci s poptávkou zaměstnavatelů včetně nabídky souvisejících vzdělávacích kurzů a zkoušejících.