Mezi CNC stroji našel perspektivní prostředí

Střední průmyslová škola Jedovnice byla založena v roce 1953 a od počátku se specializuje na výuku strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů. V současné době nabízí v rámci formálního vzdělávání dva obory, tradiční Strojírenství (23-41-M/01) a Informační technologie (18-20-M/01), oba ukončené maturitní zkouškou. 

Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby žáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. V oblasti dalšího vzdělávání má škola dlouholeté zkušenosti s kurzy na CNC strojích. Ještě před zavedením profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů do Národní soustavy kvalifikací škola tyto kurzy vytvářela a probíhaly zde. V rámci projektu UNIV 3 se uvedeného kurzu zúčastnil i pan Libor Macháček.

Kurz  jako příprava na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací

Panu Macháčkovi je 39 let, bydlí a pracuje v okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Je vyučeným opravářem zemědělských strojů – mechanizátorem. Od úspěšného absolvování závěrečných zkoušek na Středním zemědělském učilišti v Tišnově v roce 1992 pracoval jako svářeč, brusič, ale dokonce i jako řidič. V současné době pracuje jako dělník ve výrobě ve firmě Pyrotek na pozici brusič slévárenských forem. O možnost zúčastnit se kurzu, který probíhal na škole v Jedovnici, se pan Macháček dozvěděl od své kolegyně z práce, která v Jedovnici bydlí a také se do kurzu přihlásila. Tento kurz byl sestaven jako příprava na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací Obsluha CNC obráběcích strojů. O Národní soustavě kvalifikací pan Macháček nic nevěděl, proto aktivně „pátral“ na internetu. Zjistil si, že se v jeho případě jedná o možnost prokázat svoji kvalifikaci, a to složením zkoušky bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.

Ohledně zapojení do kurzu neváhal, protože věděl, že nové zkušenosti, které v něm získá, může použít při následném hledání nové práce, která by ho zároveň zajímala, ale i bavila. Navíc pro něho byl zajímavý i fakt, že kurz byl zdarma a škola nabízela kromě získání certifikátu z projektu UNIV 3 i zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací s mezinárodně platným certifikátem.

Kurz umožňuje také reálnou práci na strojích

Od kurzu pan Macháček očekával, že se naučí teoretickou část o funkci CNC strojů a poté si sám vyzkouší reálnou práci na nich. A že také získá certifikát, který by ho profesně posunul dále. Kurz splnil všechna jeho očekávání, dokonce je i určitým způsobem překonal. Doslova pan Macháček uvedl, že mu kurz otevřel nové dveře na trhu práce s možností vyššího výdělku. Informace, které mu byly v kurzu podávány, hodnotil jako užitečné, jasné a důležité, nikoli přebytečné. V současné době má rozjednánu práci na CNC ohraňovacím lisu.

Časový prostor, který byl vyhrazen v kurzu pro vlastní práci s technickým vybavením, byl podle něj dostatečný a shledává ho naprosto optimálním. Účastníci kurzu pracovali samostatně na PC a v malých skupinkách u CNC strojů, na kterých si vše samostatně vyzkoušeli. To vše samozřejmě po předchozím vysvětlení problematiky lektorem a za jeho stálého dohledu, aby bylo optimálně využito času, který účastník v kurzu strávil.

Podpora ze strany rodiny pomohla při přípravě na zkoušku

Pro pana Macháčka bylo velice těžké skloubit zaměstnání, rodinu a koníčky s absolvováním více než 200 hodin kurzu. Díky podpoře ze strany své rodiny, která mu vyšla vstříc, když se potřeboval připravit na zkoušku, i zaměstnavatele, který mu umožnil přehodit si směny tak, aby kurz mohl navštěvovat pravidelně, ale kurz nakonec zdárně ukončil. Velkou výhodu spatřoval pan Macháček v možnosti bezplatně se přihlásit na „ostrou“ zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací. Tuto zkoušku škola nabídla úspěšným absolventům kurzu jako bonus po absolvování. Pan Macháček se bohužel této zkoušky nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit, avšak škola mu vyšla vstříc a dohodli se, že zkoušku vykoná v nejbližším termínu.

Závěrem pan Macháček uvedl, že mu průběh kurzu naprosto vyhovoval a je si jist, že získal maximum možných informací, kterých mohl v kurzu dosáhnout. Pracovní pozice, o které se díky kurzu může ucházet, považuje výhledově do budoucna za velice perspektivní.

Zdroj: UNIV3


TIP: Registrujte se zdarma na www.vzdelavaniaprace.cz a najděte vše o profesi obsluha CNC strojů a také relevantní rekvalifikační kurzy, zkoušky a aktuální volná místa v této oblasti!