Mezinárodní zkušenosti se hodí

Přestože na studium cizích jazyků je kladen stále větší důraz, běžné školy často nedokážou žáky a studenty adekvátně vybavit. Přitom firmy vyžadují znalost alespoň dvou cizích světových jazyků, aby mohly konkurovat zemím, kde je světový jazyk tím úředním.

A jelikož si studenti pomalu zvykají, že vzdělávání neprobíhá už jen doma, tak se mohou porozhlédnout, jak se ve svých znalostech cizích jazyků zdokonalit. Odborníci rádi připomínají, že nejlepší je učit se jazyk v jeho přirozeném prostředí a vycestovat za hranice.
A právě praktické zvládnutí jazyka českým absolventům často chybí. Podle některých expertů měsíc strávený v cizině vyjde jako rok studia doma. A úplně nejlepší je zaplnit čas v zahraničí studiem na tamní škole.

Oblíbené Německo, ale často i do Finska

Nejvíce možností se nabízí vysokoškolákům v podobě stipendijních pobytů. Za 21 let fungování mezinárodního stipendijního programu Erasmus vycestovalo do ciziny za studiem či praxí přes 108 tisíc studentů a přes 40 tisíc zaměstnanců škol. Jen ve školním roce to bylo 7891 studentů a 3097 zaměstnanců.
Do programu jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie, Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.
Nejoblíbenější jsou studijní pobyty a nejčastěji jezdí čeští stipendisté do Německa, Francie, Španělska, Velké Británie, Finska a Rakouska.

Ale i Česká republika se ve světě těší velké oblibě. Řadí se mezi deset nejatraktivnějších destinací Evropy. „Zahraniční studenti oceňují širokou nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce, zajištění ubytování na univerzitních kolejích, atraktivní polohu ČR v srdci Evropy a snadnou dopravní dostupnost,“ popsala Právu Lucie
Durcová, mluvčí Domu zahraniční spolupráce, který stipendijní pobyty organizuje.
„ČR je pro ně také cenově příznivá a oblíbenosti nahrává i to, že se řadíme mezi nejbezpečnější země světa. Pro zahraniční studenty jsou atraktivní i města mimo Prahu a řada studentů si naopak jako svou cílovou destinaci vybírá jiné město než hlavní,“ dodala. Vedle Karlovy univerzity je druhou nejoblíbenější Masarykova univerzita v Brně, třetí pražské ČVUT, ale jezdí se i do Ostravy či Olomouce.

Vysoké školy většinou uchazeče o stipendijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ podporují a samy organizují řadu propagačních a informačních aktivit na podporu výjezdů. Pro samotné studenty má takový pobyt samé výhody.

Od 330 eur měsíčně

„Mají možnost zdokonalit se v cizím jazyce, získat atraktivní položku v životopisu, zvýšit svoje šance na trhu práce a při budoucím pracovním uplatnění, osamostatnit se, poznat jiné studijní a kulturní prostředí a porovnat studium v zahraničí se studiem doma, narušit zaběhnutý stereotyp a naplnit touhu zažít něco nového,“ vyjmenovala Durcová.

Výše stipendia se momentálně pohybuje mezi 330 a 510 eury (8250 až 12 750 Kč) měsíčně v závislosti na životních nákladech v dané zemi. Studenti se specifi ckými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou navíc požádat o další navýšení stipendia. Navíc si studenti mohou při studiu přivydělávat na brigádách, které slibují zajímavé odměny.
Šance dosáhnout na zahraniční pobyt se v poslední době zvyšují. Studium na zahraničních školách už není určeno jen pro ty nejlepší studenty. Často i velmi prestižní univerzity nehledí jen na studijní výsledky, ale do velké míry v hodnocení zohledňují motivaci. Takže se hodně počítá i snaha a vynaložené úsilí.

Pro univerzity je zároveň zařazení zahraničních studentů otázkou prestiže, přitom jsou na zahraniční studenty ze zemí EU kladeny stejné nároky jako na domácí. A univerzity jsou dnes otevřené širokým vrstvám ve většině zemí Evropské unie.

Je však třeba se důkladně připravit na výběrové řízení, které pořádají domácí vysoké školy, přičemž pravidla výběru jsou určena cílovou vysokou školou.
Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i mateřské, základní a střední školy. Buď si podají Projekt mobility osob, který umožňuje zaměstnancům škol vyjet na pracovní stáž na partnerskou školu v zahraničí, anebo se přihlásit na stínování či odborný kurz. Další možností jsou dlouhodobější projekty spolupráce, díky nimž mohou jet do zahraničí i žáci ZŠ a SŠ. V rámci těchto projektů školy spolupracují na shodném tématu a na výstupech projektu.

Zdroj: 07. 03. 2019     Právo     Strana 25     Studium   Jiří Mach

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.