Mistrovská zkouška nebude alternativou maturity pro učně

Mistrovská zkouška se nestane alternativou maturity pro některé z učňovských oborů, které nyní končí maturitní zkouškou. Ministerstvo školství pod vedením Kateřiny Valachové (za ČSSD) pozměnilo koncept navržený Marcelem Chládkem (ČSSD). Mistrovská zkouška pro absolventy řemeslných oborů by měla být zavedena v roce 2020 jako součást Národní soustavy kvalifikací. To je systém, díky němuž lidé získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce, aniž by museli chodit do školy.

K úpravě konceptu ministerstvo přistoupilo po dohodě se zástupci Konfederace zaměstnavatelských svazů a Svazu průmyslu a dopravy. „(Mistrovská zkouška) Bude začleněna do dalšího vzdělávání a bude osvědčením o získání určitých dovedností a zkušeností v praxi, ověřením profesních předpokladů. Úkolem bude především vypracovat návaznost mistrovské zkoušky na živnostenská oprávnění,“ uvedla ministryně. Tuto myšlenku ministerstvo zahrnulo mezi opatření na podporu technického vzdělávání, které dnes schválila vláda.

V zájmu zvýšení kvality středního odborného vzdělávání by se mělo praktické vyučování podle možností daného regionu přesouvat na pracoviště zaměstnavatelů. Navíc by měl být do roku 2017 přehodnocen rozsah a organizace praxe na středních školách i v učilištích.

Ministerstvo také plánuje do roku 2017 vyhodnotit strukturu oborů ve středním vzdělávání a inovovat rámcové vzdělávací programy, aby byly v souladu s pracovní realitou. Zlepšit by se také mělo kariérové poradenství na druhém stupni základních škol i na středních školách. Navíc by nově mělo být takové poradenství přístupné i po dokončení formálního vzdělávání.

Ve školkách chce ministerstvo podpořit manuální zručnost například technickými hračkami a stavebnicemi. Základní školy by zase mohly spolupracovat se středními školami i zaměstnavateli při výuce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Podpora technicky zaměřeného odborného vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce je jedním z úkolů ministerstva školství od té doby, co se vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) na začátku roku 2014 ujala moci. Letošní rok proto ministerstvo školství ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy vyhlásilo Rokem technického vzdělávání.

zdroj: Týden.cz


TIP: Získejte státem garantované osvědčení o tom, že svou profesi skvěle umíte – podívejte se na www.vzdelavaniaprace.cz a najděte si vhodnou zkoušku, která vaše znalosti ověří a zajistí vám potřebný certifikát, aniž byste museli znovu zasednout do školních lavic.