„My si ta učiliště založíme sami“

Středočeské firmy bojují s personální krizí, začínají si samy vzdělávat budoucí zaměstnance. Středočeský kraj začne na podzim jednat se soukromou firmou o vzniku nového učiliště zaměřeného na zemědělskou techniku, zjistila MF DNES. Vychovat si vlastní zaměstnance, spolupracovat se školami a dokonce i zakládat vlastní učiliště je novou strategií středočeských výrobních firem, které hledají východisko z vážné personální krize. Zatímco volných míst ve středních Čechách za poslední dva roky trojnásobně přibylo, uchazečů o práci proti tomu ubývá. Za poslední dva roky o celých 16 tisíc.

Sehnat kvalitní zaměstnance je podle středočeských personalistů téměř nemožné, podniky proto sáhly po dlouho nevyužívaném řešení – začaly provozovat nebo podporovat školní kroužky, a někteří dokonce chtějí provozovat či podporovat vlastní učiliště.

„Těsně vedle nás v Libici je zavřené učiliště, kde byl dříve obor zemědělství spojený s technikou. Přesně takové kvalifikované lidi bychom potřebovali. V našem oboru v České republice zbyly jen dvě školy z původních devíti,“ říká Jiří Belinger, generální ředitel firmy Vari. Podnik, který v Libici nad Cidlinou vyrábí především zahradní techniku, si chce začít vychovávat vlastní zaměstnance, a firma proto jedná s krajem, zda by nepodpořil záměr toto učiliště znovu otevřít.

„Jednáme s panem hejtmanem, který je z Nymburska a je tomuto záměru nakloněn. Dali bychom škole zázemí a podporu a samozřejmě by se u nás učni mohli duálně vzdělávat a získávat tak cennou praxi ve výrobě,“ vysvětluje záměr Belinger. Kraj záměr vítá. „Přijde nám přirozené, aby případné učiliště spadalo do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk,“ potvrdil MF DNES hejtman Miloš Petera. „Jednat o tom budeme ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ dodal Petera.

Podle Belingera řada učilišť v regionu skončila společně s privatizací, velké firmy se jich zbavily jako nákladného břemene. Teď však nemají kde brát kvalitní zaměstnance a kraj spolu se státem by měly podpořit vznik nových učilišť. S tím však hejtmanství úplně nesouhlasí. „Kapacita středních odborných škol a středních odborných učilišť je v kraji dostatečná a převyšuje nabídku. Vybrané obory podporujeme poskytováním stipendií,“ říká vedoucí oddělení komunikace Středočeského kraje Helena Frintová.

Firmy: pomoc nestačí

Firmy jsou však jiného názoru. Například automobilka Škoda v Mladé Boleslavi přístup státu ke školství v posledních letech kritizuje. „V této oblasti se zaspala doba, sami se proto snažíme o změnu,“ říká personální šéf Škodovky Bohdan Wojnar. Škoda proto začala podporovat a spolupracovat se školami napříč republikou a sama začala investovat do modernizace a rozvoje svého učiliště. Ještě před několika lety přitom uvažovala, že jej z podniku vyčlení. Teď je vše jinak, jen za poslední rok a půl investovala do jeho rozvoje 135 milionů korun. Učiliště teď nabízí zcela nové možnosti výuky zaměřené na praxi. Studenti mají například k dispozici nové CNC centrum s moderními obráběcími stroji. „Vzděláváním mladých lidí investujeme do budoucnosti našeho podniku, proto klademe velký důraz na duální vzdělávání a na využívání nejmodernějších technologií při každodenní výuce,“ řekl předseda představenstva firmy Škoda Auto Bernhard Maier.

S ohledem na finanční a provozní náročnost vlastního učiliště některé firmy sází spíše na spolupráci se školami. A mnohé se pustily do ještě nedávno nevídaných aktivit. Například zakládají vlastní kroužky pro děti a studenty, kde popularizují techniku a své obory, aby do nich nalákaly budoucí učně, a tedy i potenciální zaměstnance. „Nedá se říci, že by to mělo v krátkodobém horizontu nějaký finanční přínos nebo že by došlo k razantní změně, ale jsme rádi za každého člověka, který se třeba i díky těmto aktivitám rozhodne, že bude studovat některý technický obor,“ říká Jana Krblichová z firmy Linet, která začala ve Slaném podporovat kroužek pro studenty zdejšího gymnázia a také na základní škole kroužek zaměřený na základy programování.

Spolupráce se školami nese úspěchy také kutnohorské společnosti Foxconn. Zaměřuje se především na podporu technických oborů, jejichž absolventy hledá nejčastěji. „Intenzivně spolupracujeme se třemi školami na Kutnohorsku,“ říká manažerka lidských zdrojů Foxconnu Eva Chládková. Čas i energie věnovaná studentům se firmě vyplácí. „Mezi nastupujícími kolegy ve věku pod 25 let se podíl absolventů z partnerských středních škol za poslední 3 roky zvedl trojnásobně,“ říká Chládková.

Ne všichni se ale mohou do spolupráce se středními školami tak snadno pustit. Například kutnohorský výrobce cigaret Philip Morris je limitován plnoletostí. Lidi pod osmnáct let nesmí koncern nijak kontaktovat. „Oslovujeme výhradně dospělé studenty zejména elektrotechnických, mechanických a strojírenských oborů,“ říká personální manažerka firmy Jana Koláčková. „Poskytujeme prostřednictvím jejich škol například individuální konzultace při psaní závěrečných prací či zajišťujeme exkurze do naší továrny,“ dodává Koláčková.

Zdroj: Mladá fronta DNES


TIP: Registrujte se zdarma na www.vzdelavaniaprace.cz a zjistěte jaké jsou možnosti rekvalifikace – třeba na operátora CNC strojů nebo elektrikáře, kterých je na pracovním trhu dlouhodobý nedostatek.