Národní soustava kvalifikací spouští vyhledávání kvalifikačních zkoušek

Národní soustava kvalifikací připravila novou funkcionalitu – vyhledávání kvalifikačních zkoušek na portálu vzdelavaniaprace.cz. Podstatou nové funkce je usnadnit občanům cestu k lepší práci získáním osvědčení o dílčí nebo úplné kvalifikaci. Tento doklad je podle zákona 179/2006 Sb. uznáván jako veřejná listina. Osvědčení o profesní kvalifikaci mohou získat lidé, kteří se přihlásí na zkoušku a před autorizovanou osobou prokáží odbornou způsobilost dané profese. Národní soustava kvalifikací tak otevírá dveře lidem, kteří se vyučili v jiném oboru, nebo nedokončili střední školu.

Projekt Národní soustava kvalifikací popisuje jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na trhu práce. Zkoušky jsou jeden ze způsobů, jak získat osvědčení, že danou kvalifikaci občan ovládá. „Více než polovina absolventů středních škol opouští obor, který vystudovala. Proto je pro ně při hledání práce důležitá možnost získání osvědčení, které má podle zákona u zaměstnavatelů stejnou váhu jako výuční list nebo maturitní vysvědčení,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer národního projektu MŠMT NSK2, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání.

Zkoušky pomohou tam, kde chybí kvalifikovaní zaměstnanci

Profesní kvalifikační zkoušky mohou být záchranou v oborech, kde chybí kvalifikovaní absolventi škol, ale také mohou komukoliv pomoci doplnit si kvalifikaci. „Zaměstnavatelé se neptají, kde budoucí zaměstnanec získal potřebné dovednosti, ale zajímá je, jestli danou profesi aktuálně ovládá. Dalším trendem je, že zaměstnavatelé před teoretickými znalostmi dávají přednost praktickým dovednostem,“ uvádí Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Pro návštěvníky stránky vzdelavaniaprace.cz je připraven katalog kvalifikací, kde jsou přehledně podle oborů uvedeny nabízené profese. Každý si může prohlédnout, jaké znalosti a dovednosti vybraná profese vyžaduje. Návštěvníkům webu se na stránce objeví seznam zkoušejících a lokalita zkoušky, kterou lze snadno pomocí filtru specifikovat. Zájemce o zkoušku si vybere svého zkoušejícího, kterého osloví zasláním formuláře. Do 21 dnů od zaslání formuláře pošle zkoušející, tedy autorizovaná osoba, pozvánku ke splnění zkoušky.

Na zkoušky navazují kurzy dalšího vzdělávání

Podmínkou účasti u zkoušek je uhrazení příslušného poplatku a dosažení věku osmnácti let. Do budoucna se ale počítá se snížením věkové hranice: „Novela zákona 179/2006 Sb., počítá s posunutím věkové hranice na šestnáct let. Kvalifikační zkoušky budou tak dostupné i pro ty, kteří nedokončí školní docházku na středních školách a mají horší postavení na trhu práce,“ doplňuje Ivo Jupa. Novelizace zákona počítá také s uznáváním zkoušek u příbuzných oborů jako je například pekař a cukrář.

Realizátoři projektu NSK2 pamatovali také na možnost, kdy občanovi určitá znalost chybí. Ke každé zkoušce jsou spárované kurzy dalšího vzdělávání, kde si můžete doplnit vaše znalosti. „Sofistikované propojení kurzů dalšího vzdělávání a kvalifikačních zkoušek jsou první základní kameny webu vzdelavaniaprace.cz. Do budoucna chystáme další užitečné funkcionality. Chceme, aby se tento portál stal spolehlivým průvodcem na cestě za lepší prací. Bude vám umět vyhledat kvalifikaci, ve které je uplatnění na trhu práce, navede vás na kurz dalšího vzdělávání, poradí vám s kvalifikační zkouškou, případně vás odkáže na kariérového poradce,“ dodává Jupa.