Národní soustava kvalifikací v číslech. Jak byl úspěšný rok 2019?

Národní soustava kvalifikací (NSK) je významnou součástí vzdělávacího systému a pracovního trhu v České republice. Díky NSK může plnoletý občan České republiky získat celostátně uznávané osvědčení – doklad potvrzující vědomosti a dovednosti ke konkrétní profesi. A s tímto osvědčením má držitel větší šanci na uplatnění se na trhu práce.

NSK je součástí českého kvalifikačního systému od roku 2006. Do roku 2019 (včetně) byly postupně schváleny standardy pro 1320 profesních kvalifikací a osvědčení získalo více než 225 000 občanů.

A o jaké profesní kvalifikace je největší zájem?

Stav vývoje a naplnění soustavy za rok 2019 ukazují tabulky a grafy s vybranými výsledky na obrázku níže.

Jaké byly nejúspěšnější profesní kvalifikace v roce 2018?

Národní soustava kvalifikací se dále rozvíjí. V závěru roku 2019 byly schváleny nové či revidované standardy profesních kvalifikací. Od roku 2020 tak můžete získat osvědčení k profesní kvalifikaci:

Získejte novou profesní kvalifikaci i vy a nastartujte svou kariéru. V následujících článcích vám poradíme, jak na to.

Inspirovat se také můžete na našem blogu v sekci Příběhy z praxe, kde svůj profesní vývoj popisuje Dominika, která si prošla kurzem v oblasti cestovního ruchu a následně uspěla u zkoušky z profesní kvalifikace, kde obdržela osvědčení, díky kterému našla svou vysněnou práci v cestovní agentuře.

 TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.