Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti

Jak se uplatnit na trhu práce? Jaká je hlavní výhoda získání osvědčení o profesní kvalifikaci či jakým způsobem se má uchazeč připravit na závěrečnou zkoušku? Na tyto a další otázky nám odpověděl v rozhovoru Richard Veleta z týmu Národní soustavy kvalifikací – NSK (projekt Národního pedagogického institutu České republiky).

Jaká je vaše konkrétní role v NSK?

Ta role se jmenuje manažer tvorby standardů NSK. Tvorba standardů je totiž docela složitý proces, na kterém se podílí řada lidí. Ročně se spolupracovníky z terénu vytváříme nebo revidujeme několik stovek standardů, takže ta práce je hodně intenzivní, náročná, ale velmi zajímavá.

Co byste poradil těm, co hledají nové uplatnění na trhu práce?

Je toho hodně, co bych jim poradil. Ale asi to nejdůležitější by bylo, aby se pokusili najít práci v oboru, kam je to táhne. A ať si neříkají: tohle by mě sice bavilo, ale to bych nezvládl. Většina lidí se totiž umí docela rychle vyšvihnout nahoru, když dělá to, kam je srdce táhne. A to může být často úplně v jiném oboru, než vystudovali. Také bych poradil, aby si třeba jeden celý den nechali pro sebe, našli si někde klidné místo a probrali sami se sebou, do čeho by chtěli pracovně jít, co můžou nabídnout nebo co se naopak budou muset ještě doučit. A jako druhý krok bych doporučil, aby se pak šli poradit s někým, komu důvěřují. To může být partner, kamarád anebo taky profesionál na to školený, nejčastěji kariérový poradce. Vidíte, v těchto dnech zrovna aktualizujeme s pracovní skupinou standard pro ověřování dovedností kariérových poradců, aby co nejvíc vyhovoval současným nárokům.

Národní soustava kvalifikací umožňuje získat osvědčení o profesní kvalifikaci. Co je dle vás hlavní výhodou získání osvědčení o profesní kvalifikaci?

Zkoušky v Národní soustavě kvalifikací jsou docela náročné. Není to jako u maturity, kde si vytáhnete jednu otázku ze třiceti. U zkoušek podle NSK musíte předvést všechny dovednosti a znalosti stanovené v hodnoticím standardu. To vypadá jako komplikace, ale ve skutečnosti je to výhoda. Kdo totiž takovou zkouškou projde, tomu můžeme s klidem říkat profesionál. Osvědčení se mu pak hodí při získávání práce, zakázek, prestiže v oboru. V řadě případů se certifikát NSK hodí při získávání živnostenského listu, a dokonce je možné dojít díky NSK i k výučnímu listu. Všechny potřebné informace dáváme na www.narodnikvalifikace.cz nebo na portál Vzdělávání a práce. Jsou tam i kontakty, na které nám lidé píšou a volají a kdokoliv z našeho týmu vždy rád poradí, jak systém Národní soustavy kvalifikací nejlépe využít ve vlastní prospěch.

Pojďme to vzít od začátku. Jakým způsobem je vybírána a připravovaná profesní kvalifikace?

Národní soustava kvalifikací je silně provázaná s potřebami lidí v terénu, hlavně se zaměstnavateli ve všech existujících oborech. Takže vás asi nepřekvapí, že nejvíc návrhů máme právě od zaměstnavatelů a profesionálů. To se mi na ní právě líbí. Občas přijde nějaký podnět i od státu. To bývá v případech, kdy se nějaká profese dostává do legislativy. V poslední době to byla například profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel. Ale pozor, návrh na vznik profesní kvalifikace může dát kdokoliv, a to právě prostřednictvím našeho základního webu www.narodnikvalifikace.cz. V minulém roce nám takhle přišlo několik podnětů od lidí, např. na kuchaře pro přípravu raw pokrmů. A než se pustíme do práce na nové kvalifikaci, vyjednáváme její vznik s kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které má nad systémem NSK patronát.

Aby zájemce mohl získat osvědčení z profesní kvalifikace, je potřeba, aby pro danou PK byla autorizovaná osoba. Kdo nebo co jsou vámi zmíněné autorizované osoby?

Jsou to jednotlivci nebo subjekty, které úspěšně působí v daném oboru. V systému NSK máme totiž základní princip, že zkoušet by měli skuteční profesionálové s odborným vzděláním a hlavně s praxí. Nároky na autorizované osoby formulujeme do hodnoticích standardů a ti, kteří tyto přísné podmínky splňují a láká je role autorizované osoby, se mohou o tuto pozici ucházet. Typově to jsou převážně podniky v oboru, odborné školy a vzdělávací společnosti. Právě vzdělávačky mají zpravidla zkoušky podle NSK úzce provázané se svými vzdělávacími kurzy. Autorizaci, což je vlastně pověření od státu k provozování zkoušek, udělují jednotlivá ministerstva podle své příslušnosti.

Takže autorizované osoby již máme. Jakým způsobem se může uchazeč připravit na závěrečnou zkouška, ke které následně získá osvědčení?

Příprava uchazeče na zkoušku je nesmírně důležitá, protože tyto zkoušky jsou docela náročné. Vtip je ale v tom, že u samotné zkoušky se vás nikdo neptá, kde jste se to naučili. To hlavní, co se zjišťuje, jsou vaše dovednosti a znalosti. A není podstatné, jak jste k nim přišli. Tenhle princip mám na NSK rád, je to velmi demokratický a otevřený systém. Hodně uchazečů získalo dovednosti v práci, řada z nich v kurzech, samostudiem, učením se od druhých. Každému bych doporučil, aby si podrobně prošel hodnoticí standard a když si u některých dovedností a znalostí nebude jistý, ať se přihlásí třeba do kurzu, kde se potřebné doučí. Také bych chtěl zájemcům poradit, aby si na www.narodnikvalifikace.cz vybrali z nabídky konkrétní autorizovanou osobu, zkontaktovali ji a zajímali se, jak bude probíhat zkouška. A co je důležité – za zkoušku se platí, ceny stát nereguluje, takže zájemce by si měl u autorizovaných osob zjistit i ceny a i podle toho se rozhodovat. Cenu zkoušky ale z vlastní kapsy nemusí platit účastníci rekvalifikace organizované úřadem práce. Podmínkou ale je, aby zkoušku dokončili úspěšně.

Jakou hodnotu má profesní kvalifikace pro potenciální zaměstnavatele?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace vlastně říká docela jednoduchou informaci: Jeho držitel prošel velmi náročnou zkouškou, předvedl všechny klíčové dovednosti a znalosti, které jsou v povolání potřeba a jeho výkon hodnotili a potvrdili odborníci, kteří danou profesi umí na vysoké úrovni. Tenhle praktický princip NSK je perfektní a dává osvědčením velikou váhu.