Neúspěšní maturanti mohou získat osvědčení u zkoušky kvalifikací

Druhé kolo opravných maturitních zkoušek se blíží. V letošním roce z celkového počtu 73 440 studentů u státní maturitní zkoušky neuspěl téměř každý pátý student. První kolo se nepodařilo 19 816 studentům. Úsilí o získání platného maturitního vysvědčení se ne každému podaří. Neúspěšní maturanti si mohou s využitím Národní soustavy kvalifikací zajistit celostátně uznávané osvědčení o své odborné způsobilosti, které může radikálně zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Mezi nejpočetnější skupiny neúspěšných, kteří nesložili „zkoušku z dospělosti“, patří především žáci z nástavby (43,3 %), druhou nejpočetnější skupinou (39,1 %) jsou učni a studenti středních odborných škol. Naopak největší počet maturitních vysvědčení byl udělen žákům lyceí a gymnázií, kde neúspěšnost u lycea činila 9,7 % a u gymnázií pouhá 4,4 %.

„Právě první dvě skupiny žáků mnohdy patří mezi ohrožené na trhu práce díky nedostatečné praxi. Nejohroženější jsou ti, kteří maturitu úplně vzdají a nemají žádné osvědčení, kterým by zaměstnavatelům prokázali svou kvalifikaci,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, a dodává: „Jednou z možností je využití projektu Národní soustava kvalifikací a přihlášení se ke kvalifikační zkoušce, kde mohou prokázat praktické a teoretické znalosti profese, kterou chtějí vykonávat. Po úspěšném absolvování dostanou osvědčení, které je podle zákona 179/2006 Sb. uznávané jako veřejná listina.“

 

Kvalifikační zkouška může být řešením i pro absolventy, kteří nenajdou uplatnění ve svém oboru.

Zkouška nemusí být řešením pouze pro neúspěšné maturanty, ale také pro čerstvé absolventy škol, kteří nemohou nalézt na trhu práce adekvátní pracovní místo a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti i z jiných oborů, po kterých je mezi zaměstnavateli vysoká poptávka. Do paradoxní situace se mohou dostat gymnazisté, kteří se rozhodnou nepokračovat ve studiích. Díky tomu, že nemají žádné zaměření, je pro ně získání práce mnohdy obtížné. „Pro ně i čerstvé absolventy může být řešením vybrat si vhodnou profesi, přihlásit se do kurzu dalšího vzdělávání a v závěru absolvovat kvalifikační zkoušku. Držitelé těchto osvědčení pak mají jako uchazeči o pracovní místo v rámci přijímacího řízení větší šanci na úspěch,“ říká Mgr. Ivo Jupa.

Informace o kurzech dalšího vzdělávání a požadavcích ke splnění zkoušky naleznou maturanti na www.vzdelavaniaprace.cz.