Nezaměstnanost v Olomouckém kraji znatelně poklesla

V minulém měsíci počet uchazečů o práci v Olomouckém kraji znatelně poklesl – v porovnání s březnem hledalo práci o 3 368 osob méně. Přesto je však Olomoucko stále krajem s třetí největší nezaměstnaností. Ta totiž v posledních měsících poklesla ve všech krajích.

V meziročním srovnání se snížil počet lidí hledajících práci o 7 128 osob a potěšitelné je, že i tady nezaměstnanost klesla ve všech okresech. Nicméně na Jesenicku je stále ještě 16,9 uchazeče na jedno volné místo, v Přerově 6,1, na Šumpersku 7,3, Olomoucku 5,8 a Prostějovsku 5,5 zájemce o práci.
„Nejaktivnější meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal okres Prostějov, kde se počet uchazečů snížil o plných 23 procent, v Olomouci to bylo o 13 procent a v okrese Přerov o 15 procent,“ říká Jaroslav Mikšaník z olomouckého úřadu práce. Důvodem mohou být i rekvalifikační kurzy. „Před více než rokem nabídl úřad práce v národním individuálním projektu s názvem Vzdělávání a dovednosti pro trh práce možnost rekvalifikovat uchazeče o zaměstnání na pracovní místa, která se firmám nedaří obsazovat. Spolupráce s podnikatelskými subjekty se osvědčila, proto v ní budeme pokračovat i po skončení projektu,“ uvedl Mikšaník a dodal: „Společně s firmami pracujeme s takzvanou Národní soustavou kvalifikací, kde si na webu www.narodnikvalifikace.cz může každý najít jednotlivé obory a jejich rozdělení na profesní kvalifikace. Jde o soubory vědomostí a dovedností, které je možné získat rekvalifikací a se kterými je možné se uplatnit na některých pracovních pozicích ve firmách. Zatím jde převážně o učební obory, ale věříme, že časem nabídku rozšíříme i pro středoškoláky.“

Úřad práce zatím takto zajišťoval například rekvalifikaci dělník ve strojírenské výrobě. „Poslední požadavky firem, které teď řešíme, směřují do profesních kvalifikací, jako je štípač kamene, o kterého je zájem na Jesenicku, bourač masa pro zaměstnavatele v Prostějově,“ líčí Mikšaník. „Firmy oceňují, že součástí rekvalifikace může být krátká praxe u zaměstnavatele, během níž mohou vidět účastníky kurzu přímo na pracovišti a mohou si tak udělat obrázek o jejich zručnosti a vhodnosti na danou pozici,“ dodává Jaroslav Mikšaník. A firmy určitě slyší i na to, že na rekvalifikanta přijatého do zaměstnání mohou od úřadu práce čerpat

zdroj: Mladá fronta DNES,    Příloha – Významné firmy