Nezaměstnaný Petr našel díky kvalifikační zkoušce místo učitele odborného výcviku

Pan Petr z Brna osobně zažil, jaké to je ocitnout se v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný. To je zážitek, kterým se člověk většinou příliš nechlubí. Vystudovaný truhlář marně hledal ve svém okolí zaměstnání, které by uživilo jeho i rodinu. Naštěstí se dozvěděl o projektu Národní soustavy kvalifikací a prošel rekvalifikačním kurzem zakončeným profesní zkouškou. Získal tak státem uznávaný certifikát a také novou práci jako učitel odborného výcviku na Střední škole polytechnické v Brně.

učitel odborného výcvikuPetr původně vystudoval dřevařskou průmyslovku a po ukončení studia ho čekal pestrý pracovní život. Pracoval v nábytkářském oboru, ale kvůli lepším podmínkám přijal nabídku na práci ve stavebnictví, a navíc v zahraničí. Právě tam nasbíral množství cenných zkušeností a přitom jej práce velmi bavila. Své znalosti technologií, nových materiálů a postupů pak využil po návratu do Česka při založení své firmy, ve které se se společníky zabývali výrobou nábytku i zařizováním interiéru. „Až do vypuknutí finanční krize naše společnost dvacet let prosperovala. Současná situace na trhu nás však bohužel donutila firmu prodat. Ve svých sedmačtyřiceti letech jsem se tedy dostal do situace, kterou jsem nikdy předtím nezažil a nemusel řešit – zůstal jsem bez zaměstnání,“vypráví Petr svůj příběh.

Jako nezaměstnaný se hned přihlásil na úřad práce v Brně, ale tam mu pouze nabídli seznam agentur práce, které hledají zaměstnance pro různé firmy. Petr byl nejprve přístupem úřadů zklamaný, ale nakonec díky tomuto seznamu narazil na volnou pozici mistra odborného výcviku na Střední škole polytechnické v Brně. Pozice ho vzhledem k jeho nabytým životním zkušenostem zaujala a na inzerát odpověděl. Aby však Petr mohl být na pozici přijat, potřeboval výuční list v oboru. „Požádal jsem proto úřad práce o zařazení do rekvalifikačního kurzu nabízeného pod názvem Montér suchých staveb. Závěrečnou zkoušku, která se shodou okolností prováděla na Střední škole polytechnické v Brně, jsem absolvoval bez vážnějších problémů. Práci v oboru jsem znal a v průběhu kurzu jsem se rychle seznámil s moderními metodami,“popisuje Petr nesnadnou cestu za vysněným povoláním. Poslední překážkou k vybrané pozici bylo získání pedagogického minima, bez kterého by nemohl učit. Díky vstřícnému přístupu školy Petr splnil i tento úkol a po celý rok si doplňoval potřebné vzdělání.

Petr sám sobě i ostatním dokázal, že když člověk chce, dokáže překonat překážky a dosáhnout svého cíle. Motivoval jej fakt, že s přibývajícím věkem se perspektivní práce hledá stále obtížněji. „Další motivací bylo moje poznání výhod řemesla. Šikovný řemeslník se totiž uplatní v každém režimu a v každé době, protože o řemeslo je stále velký zájem. Dnes tedy nejsem bez práce, můžu předávat své zkušenosti mladé generaci a také se od ní učit některým moderním přístupům,“říká dnes již spokojený učitel.

Díky Národní soustavě kvalifikací si mohl Petr doplnit vzdělání

Pan Petr měl štěstí na vstřícný postoj Střední školy polytechnické v Brně, kde se rozhodl ucházet o práci, ačkoliv nejprve neměl potřebnou kvalifikaci. Shodou okolností se rekvalifikační kurzy i profesní zkouška konaly právě v budově této školy. Celou dobu Petr komunikoval se zástupcem ředitele školy Ing. Petrem Veselým, který je spoluzodpovědný i za personální záležitosti ve škole. „V případě, že nastane potřeba přijmout nového učitele, řešíme to zveřejněním inzerátu, ve kterém samozřejmě uvádíme i nutné kvalifikační předpoklady pro danou pozici. Za nesmírně důležitou považujeme spolupráci s Úřadem práce ČR. Jako autorizovaná osoba samozřejmě s výhodou využíváme i možností, které nám skýtá Národní soustavy kvalifikací,“ popisuje průběh shánění nových pracovních sil. Petr, který o místo usiloval, sice podmínky podle platné právní normy nesplňoval, ale škola ocenila jeho vážný zájem o místo a zkušenosti z praxe. Na škole mu proto poradili využít systému Národní soustavy kvalifikací a požadované vzdělání si díky ní doplnit. „Abychom Petrovi usnadnili nástup do rekvalifikačního kurzu, vydali jsme mu potvrzení, že ho po úspěšném získání odborné kvalifikace zaměstnáme. Díky této možnosti doplnění vzdělání jsme tak získali učitele odborného výcviku s bohatými zkušenostmi z praxe a chutí pracovat,“ uzavírá zástupce ředitele ze Střední školy polytechnické v Brně.

Profesní kvalifikace Montér suchých staveb

Profesní kvalifikace montér suchých staveb byla vytvořena v roce 2009, její kvalifikační úroveň je v rovině středního vzdělání s výučním listem. Zájemci o danou profesi mohou více informací zjistit na portálu www.vzdelavaniprace.cz, kde najdou přesný popis kvalifikace, kritéria, která jsou pro ni požadována a hodnocena, výčet zkoušek a také přehled zaměstnavatelů, kteří na danou pozici aktuálně hledají pracovníky. Přibližná cena zkoušky je 8 200 Kč (bez DPH). Pro zájemce, kteří by chtěli v oboru pracovat, ale nemají dostatečné znalosti, je připravena možnost vzdělávacích kurzů pro dospělé, které probíhají v Brně a Mostě.