Novopečené lodníky uznají i němečtí rejdaři

Děčín – Výuční listy a vysvědčení absolventů děčínské Střední školy lodní dopravy a technických řemesel budou mít váhu i na západě. Respektive, západní říční rejdaři budou konečně uznávat kvalifikaci nových lodníků z ČR. Doposud se tak nedělo a čeští absolventi lodního oboru kvůli tomu byli v Německu znevýhodňování ve výplatách i služebním postupu.
Zásluhu na tom má ředitelka školy Jana Férová. „Všem absolventům, kteří nastoupili do učebního oboru od 1. září 2014 a později, bude uznávána automaticky hodnost Matrose, nebo­li Lodníka,“ sdělila ředitelka Jana Férová.

Delší praxe na lodi

Škola proto musela například navýšit počet dnů, které studenti třetích ročníků stráví v praxi na lodi, na rovnou stovku. Budoucí Matrosové také musí strávit déle času v praktickém výcviku obsluhy radaru. Přispěla k tomu i vysoká kvalita vzdělání, které škola v tomto oboru studentům poskytuje.

Aby absolventi školy měli možnost ukončit studium jako lodníci, uznaní i v západní Evropě, musela škola získat mezinárodní akreditaci. Ta by nebyla možná bez auditu, provedeného za přítomnosti odborníků z Centrální komise pro plavbu na Rýně (něm. ZKR). Ten se uskutečnil v červnu roku 2014.

Náklady platí škola

Auditu se jako pozorovatelé zúčastnili zástupci českého ministerstva dopravy, Státní plavební správy i zástupci rejdařů jako třeba ČSPL nebo EVD. Kvůli auditu musela škola nechat přeložit do němčiny své zřizovací listiny, i školní vzdělávací program. Včetně textu jednotné závěrečné zkoušky. Což představuje celkem 330 stran, překládaného během jednoho měsíce. Náklady na překlad, dopravu a pobyt auditorů v ČR i na slyšení z 3. září 2014 ve Štrasburku vyšplhaly na 150 tisíc korun. Ty škola zaplatila z vlastních prostředků. Ale vyplatilo se to.

„Každý prokazatelný absolvent naší školy, který splní požadavky stanovené Komisí pro rýnskou plavbu, by neměl mít problém s uznáním své kvalifikace,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Férová.

Absolvent se musí v Německu prokázat originálem vysvědčení ze závěrečných zkoušek, výučním listem a originálem plavecké služební knížky, v níž bude zapsán záznam o požadované odborné praxi.

I muzejní expozice

Děčín je ostatně s tradicemi říční plavby spojen po staletí. Existuje zde kromě školy dokonce i „šífařské muzeum“. Ve výstavních sálech děčínského muzea si návštěvníci mohou prohlédnout nejen modely řady lodí, ale také jejich autentické části. Například kapitánský můstek nebo lodní šrouby. Výstavu doprovází informační texty, které návštěvníkům přiblíží vývoj plavby na Labi od dob jednoduchých člunů až po současnost. Na tři roky ale expozice zmizela kvůli modernizaci.
„Ta expozice vznikla někdy začátkem 70. let a od té doby se neměnila. Před třemi lety jsme ji uzavřeli s tím, že chceme inovovat. To prodlení tří let vzniklo tím, že jsme sháněli peníze především na nové vitríny a přípravu,“ dodal Milan Rosenkranc, ředitel oblastního děčínského muzea, před časem.

Dohoda s Němci

Změny v učebním plánu, které provedla děčínská střední plavební škola, umožnily, aby v prosinci 2014 uzavřelo Ministerstvo dopravy ČR dohodu s Centrální komisí pro plavbu na Rýně. Dohoda se týká vzájemného uznávání vzdělávacího programu „lodník“. To by ovšem nebylo možné bez provedení odbornostního auditu rýnskou plavební komisí. Dohoda platí od 1. prosince 2015. V praxi to znamená, že komise uzná odborného vzdělání absolventů školy, které začalo v září 2014 nebo později, případně v září 2009 a skončilo v srpnu 2014, pokud student absolvoval 180 dní plavby jako …

Zdroj: Ústecký deník


TIP: Zajímá vás práce lodníka? Zjistěte o ní víc na www.vzdelavaniaprace.cz. Bezplatnou registrací na portálu získáte informace o možném vzdělávání a pracovních nabídkách v oboru, který vás láká.