NSK2: Více než 40 tisíc lidí vykonalo v roce 2012 profesní kvalifikační zkoušku

Za loňský rok uspělo u kvalifikační zkoušky projektu Národní soustava kvalifikací 42 123 zájemců. Ze všech 417 dostupných profesních kvalifikací, které uchazečům nabízí Národní soustava kvalifikací, volili zájemci v uplynulých letech nejčastěji zkoušku z profesní kvalifikace strážný, kterou vykonalo 39 105 lidí. Zvýšený zájem měli uchazeči také o zkoušku pro výkon detektivního koncipienta v počtu 199 realizovaných zkoušek a třetí nejvyhledávanější zkouška je spojena s kvalifikací příprava teplých pokrmů v počtu 216.

„Velmi nás těší vzrůstající zájem o kvalifikační zkoušky. Zatímco v roce 2011 se ke zkouškám přihlásilo 25 086 uchazečů, v loňském roce jich bylo již o 68 % více. Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu práce žádané,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

Studie věnující se vývoji pracovního trhu předvídají, že v budoucnu budou chybět zejména pracovníci z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelských služeb. Nedostatkoví mohou být i specialisté ve vzdělávání. „Dlouhodobě vysoký je zájem o pracovníky z technické sféry, naopak absolventi frekventovaných ekonomických oborů mají stále problémy s uplatněním na trhu práce a to především mimo velká města,“ říká Jiří Braňka, analytik Národního vzdělávacího fondu.

 

Po strážných je poptávka v soukromých službách

A jak to vypadá do budoucna s TOP třemi profesemi, které jsou nefrekventovanější u autorizovaných osob? Šance na získání uplatnění v profesi strážný jsou v současné době mírně nadprůměrné především u soukromých služeb, které souvisejí s bezpečností a ostrahou. U kvalifikace detektiv koncipient může být uplatnění na trhu práce do budoucna problematické. Experti odhadují, že na trhu přibude velké množství absolventů s tímto vzděláním. Dalším faktorem je očekávaný pokles počtu pracovníků ve veřejné správě, která je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Ani vyhlídky pracovníků v  gastronomii nejsou nijak růžové. Podle Jiřího Braňky jsou šance na uplatnění dlouhodobě nižší vzhledem k velkému počtu absolventů středních škol s ekonomickým nebo obchodním zaměřením.

 

 

Národní soustava kvalifikací pomáhá uchazečům zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh

Projekt Národní soustava kvalifikací nabízí možnost získat kvalifikaci, aniž by se občané museli vracet do školních lavic nebo museli absolvovat specializovaný kurz. Pokud uchazeči úspěšně vykonají kvalifikační zkoušku, obdrží certifikát, jenž je celostátně uznávaný zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.

„V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelně praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ upozorňuje Ivo Jupa.

 

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

kód PK název PK zkoušky 2012
68-008-E Strážný 39105
69-007-H Sportovní masáž 246
65-001-H Příprava teplých pokrmů 216
68-009-M Detektiv koncipient 199
41-008-H Florista 169
65-021-N Průvodce cestovního ruchu 124
65-008-H Složitá obsluha hostů 119
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 115
36-024-H Kominík – Revizní technik spalinových cest 93
66-003-H Prodavač 86
65-004-H Příprava minutek 80
65-005-E Výpomoc při přípravě pokrmů 75
69-008-E Úklidový pracovník administrativních ploch 59
66-001-H Pokladní 58
41-032-E Vazačské práce 55
66-005-H Manipulace se zbožím a materiálem 53
65-007-H Jednoduchá obsluha hostů 52
23-003-H Zámečník 46
36-017-H Kominík – Montáž komínů a komínových vložek 42
36-025-H Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest 41
36-020-H Zedník 39
23-002-H Montér ocelových konstrukcí 38
36-045-H Kamnář montér topidel 35
65-012-E Výpomoc při obsluze hostů 34
36-023-H Kominík – Měření spalin 32
66-002-H Skladník 31
66-004-H Manažer prodeje 28
29-007-H Výroba zákusků a dortů 27
36-022-H Zhotovitel zateplovacích systémů 24
23-001-H Opravář strojů a zařízení 22

Informace o profesních kvalifikacích a projektu Národní soustava kvalifikací lze získat nawww.nuv.cz/nsk2.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 417 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce března 2013 bylo vykonáno 67209 zkoušek.