Odečtěte si z daní náklady na zkoušku z profesní kvalifikace

Absolvovali jste v minulém roce zkoušku z profesní kvalifikace a nehradil ji za vás úřad práce nebo zaměstnavatel, ale vy sami? Částku, kterou jste za zkoušku zaplatili, si můžete do určité výše odečíst ze základu daně ve zdaňovacím období. Týká se vás to? Ještě máte čas tento výdaj zahrnout do daňového přiznání za minulý rok.

Zkoušku ano, kurz ne

Zkoušku z profesní kvalifikace může absolvovat pouze fyzická osoba. Každá fyzická osoba si zároveň může odečíst ze základu daně až 10 000 Kč zaplacených za samotnou zkoušku. U lidí se zdravotním postižením jde o částku 13 000 Kč. Ale pozor, do odečtené částky je zahrnuta pouze a jen cena samotné zkoušky, nikoliv ostatní náklady, jako například cena za přípravný či rekvalifikační kurz.

Pokud patříte mezi zaměstnance, jsou dva způsoby, jak po uplynutí kalendářního roku, ve kterém jste zkoušku skládali, odpočet uplatnit:

  • O něco jednodušší je nechat celý proces na firemní účetní. Stačí, když jí přinesete potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
  • Druhou možností je samostatné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

OSVČ: do nákladů nebo jako odečet ze základu

Jako podnikatel neboli osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) máte nárok na odečet stejné částky jako zaměstnanci. Můžete si vybrat, jestli cenu za absolvování zkoušky uplatníte jako daňový výdaj (to ale můžete jen v případě, že zvolená kvalifikace souvisí s činností podnikání), nebo v opačném případě je možné danou částku odečíst od základu daně. Potvrzení o úhradě zkoušky je nutné přiložit k daňovému přiznání. Pochopitelně není možné náklad zároveň zahrnout do nákladů a uplatňovat při odečtu, stejně tak nejde uplatnit ani jednu z možností, pokud zkoušku hradil váš zaměstnavatel.

Obor zkoušky musí být vždy uveden v Národní soustavě kvalifikací. Doplňující informace najdete v Zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Byla vám tato informace užitečná, nebo se na zkoušku chystáte až letos a možnost odečtu pro vás bude aktuální až za rok? Pak vás možná bude zajímat, kolik zkouška z kvalifikace stojí nebo jak si vybrat autorizovanou osobu, která zkoušku povede.

Desatero pro živnostníka